Contratacións

Nº expediente Denominación Tipo de expediente Data de formalizacion do contrato Adxudicatario Importe de adxudicación
PN 03004 15/14 Contratación das obras correspondente ó proxecto complementario nº 1 do Centro Cívico de Canido, Centro para persoas maiores e Centro Infantil (PN 03004 15/14) Obras 11/06/2015 S.A. Obras y Servicios COPASA 145027,10 Ampliar
PN 03004 15/21 Contratación das obras complementarias de Reurbanización dos xardíns de Herrera, Rehabilitación dos baixos da Costa de Mella e Mellora da Comunicación e da Accesibilidade co Paseo do Túnel-Abrir Ferrol ao Mar Obras 11/06/2015 EXTRACO, S.A.-PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO (UTE COSTA DE MELLA) 184351,26 Ampliar
PN 0401 10/29 PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS A TRAVÉS DO CINE (CURSO 2010-2011) Servizos 13/12/2010 INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, S.L. 27252,33 Ampliar
PN 10/18 SERVIZOS DE MEDIACIÓN E ASESORAMENTO EN MATERIA DE ASEGURAMENTO DO CONCELLO DE FERROL Servizos 26/01/2011 B.V.C. ARTAI CORRESDURÍA DE SEGUROS, S.A. Ampliar
PN 0701 10/31 REDACCIÓN DO PROXECTO DE REPARCELACIÓN DO PERI-2-R SÁNCHEZ AGUILERA Servizos 10/02/2011 OFICINA DE PLANEAMIENTO, S.A. 21771,00 Ampliar
AV 0902 10/24 SERVIZO DE XESTIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA RECICLAXE "RECICLATERRA" Servizos 14/04/2011 SEAS, S.L. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 52960,04 Ampliar
AVH 0204 11/04 Contratación dun seguro de responsabilidade civil do Concello de Ferrol Servizos 05/05/2011 ZURICH INSURANCE P.L.C. SUCURSAL EN ESPAÑA 175500,00 Ampliar
AV 0204 11/02 Contratación dun seguro de danos materiais do Concello de Ferrol Servizos 05/05/2011 GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 83800,00 Ampliar
AV 10/23 SERVIZO DE XESTIÓN DE ALTAS E MODIFICACIÓN DAS BASES DE DATOS DA XERENCIA TERRITORIAL DO CATASTRO DA CORUÑA Servizos 06/05/2011 EIBISA NORTE, S.L. 131593,60 Ampliar
AV 0206 10/17 TRES ACCIÓNS FORMATIVAS INCLUÍDAS NO PROXECTO "FERROL PUNTO DE EMPREGO" (FSE) PERIODO 2010-2011 Servizos 06/05/2011 SIAD 24 GALICIA, S.L.- MAYORES ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, S.L. 18013,10 Ampliar
10 UR 1.1.1-11 OBRAS DE "REACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS DE ARTICULACIÓN INTERNA DOS BARRIOS. PRAZA CRUCEIRO DE CANIDO" Obras 02/06/2011 CONSTRUCCIÓN TÉCNICA GCM, S.L. 84035,60 Ampliar
10 UR 1.1.1-21 OBRAS DE "REACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS DE ARTICULACIÓN INTERNA DOS BARRIOS. RÚA ALONSO LÓPEZ" Obras 02/06/2011 CONSTRUCCIÓN TÉCNICA GCM, S.L. 178230,22 Ampliar
10 UR 4.2.1-31 OBRAS DE "REACONDICIONAMENTO DE EIXOS DE COMUNICACIÓN ENTRE BARRIOS HISTÓRICOS. RÚA ZURBANO E SAN DIEGO" Obras 02/06/2011 XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L 228899,70 Ampliar
10 UR 1.1.1-31 OBRAS DE "REACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS DE ARTICULACIÓN INTERNA DOS BARRIOS. RÚA ESTRELA" Obras 02/06/2011 CONSTRUCCIÓN TÉCNICA GCM, S.L. 118520,21 Ampliar
AV 0902 11/01 Servizo de xestión e mantemento do sistema de bicicletas de uso público do Concello de Ferrol Servizos 13/06/2011 TUIMIL ELECTRICIDAD, S.A 73662,64 Ampliar
PN 0204 11/03 Seguro de flota de vehículos e maquinaria do Concello de Ferrol Servizos 21/07/2011 AXA SEGUROS GENERALES,S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 33,52 Ampliar
AV 0601 11/08 DESENVOLVEMENTO DO PROCESO DE ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS NO CONCELLO DE FERROL DURANTE 2011 Servizos 07/09/2011 CIDADANÍA REDE DE APLICACIÓNS SOCIAIS,S. COOP. GALLEGA 46444,80 Ampliar
AV 0304 11/22 Comedor escolar para os CEIP do Concello de Ferrol. Curso 2011-2012 (Catering e persoal: monitor coidador de comedor escolar) Servizos 03/10/2011 SERUNION, S.A Ampliar
PN 0304 11/17 Educa-lo ocio. Curso académico 2011-2012. Servizos 04/10/2011 VANGUARDIA EN MOVIMIENTO Y TÉCNOLOGÍA GALLEGA, S.L. 94851,80 Ampliar
AV 0902 11/07 PLAN INTEGRAL DE CONTROL POBOACIONAL DA GAIVOTA PATIAMARELA, DO ESTORNIÑO E DA ASISTENCIA TÉCNICA DA POMBA DOMÉSTICA Servizos 18/10/2011 LOCUS AVIS, S.L.U. 75508,58 Ampliar
PN 0401 11/23 Programa de prevención de drogodependencias a través do cine, CINENSINO.CURSO 2011-2012 Servizos 09/11/2011 INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, S.L. 27252,35 Ampliar
PN 0701 11/25 Obras de nivelación e acabado deportivo do pavimento da sala escolar no CEIP San Xoán de Filgueira Obras 25/11/2011 C. ALDASA, S.L.U. 118353,85 Ampliar
PN 0901 11/10 Construcción de 120 nichos no cemiterio municipal de Catabois-2011 Obras 01/12/2012 TUBERIAS DEL NORTE, S.L. (TUNOR, S.L.) 45719,92 Ampliar
PN 0304 11/29 Adecuación da área de xogos infantís no CEIP Almirante Juan de Lángara Suministros 04/01/2012 JUEGOS KOMPAN, S.A. 38616,01 Ampliar
AVH 0801 11/26 Xestión do servizo de punto limpo Servizos 20/01/2012 RECICLAJE DE INERTES DEL NOROESTE, S.L 233313,12 Ampliar
AVH 0508 10/30 Contratación dunha póliza de asistencia para os funcionarios integrados (ingresados con anterioridade ao 31 de marzo de 1993) pertencentes ao Excmo.Concello de Ferrol Servizos 25/01/2012 ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SAU 141724,80 Ampliar
PN 0706 10/20 PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DAS OBRAS DE "REPOSICIÓN DE CUBERTAS EN RECIMIL, ESTRADA DE CASTELA Nº 8-10" Obras 05/03/2012 UMRER,S.L. 63952,93 Ampliar
PN 0901 11/24 Substitución de luminarias en Esteiro Obras 15/03/2012 INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L. 43822,36 Ampliar
PN 0300 12/05 Redacción do proxecto básico, de execución e estudo básico de seguridade e saúde para a creación do parque da Praza de España Servizos 13/04/2012 BORNUGUEIRAS.S.L.U. 47153,00 Ampliar
AVH 11/30 Prestación de servizos no Teatro Jofre, Auditorio, Centro Cultural Torrente Ballester/Capela e outros espazos Servizos 07/05/2012 EULEN,S.A. 1596454,98 Ampliar
PN 0308 12/02 Asistencia Técnica de arqueoloxía do Concello de Ferrol Servizos 11/05/2012 VAN DIVULGACIÓN CULTURAL, S.L. 43000,00 Ampliar
11 UR 4.2.1-21 Reacondicionamento de eixos de comunicación entre barrios históricos. Rúa Atocha-Máximo Ramos Obras 25/05/2012 XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L. 275624,96 Ampliar
11 UR 2.2.2-1 RECUPERACION DO PARQUE ARQUEOLOXICO DO BALUARTE DE CANIDO Obras 08/06/2012 CONSTRUCCIONES M. PITA, S.L. 58961,83 Ampliar
AP 0801 11/18 Canalización de augas pluviais, construcción de beirarrúas, ampliación de calzada e mellora de alumeado público. Estrada de O Vilar desde a estrada do Faro ata a estrada de San Xurxo Obras 21/06/2012 CONSTRUCCIONES D. OGANDO, S.L. 168048,19 Ampliar
PN 0311 12/13 PRESTACION DOS SERVIZOS DE PREVENCION E SALVAMENTO NAS PRAIAS CON CANDIDATURA A "BANDEIRA AZUL" DO CONCELLO DE FERROL Servizos 28/06/2012 XEMADE, SOC. COOP. GALEGA 50000,00 Ampliar
PA 0501 11/28 Xestión dos locais de ensaio adscritos á Concellería de Cultura do Concello de Ferrol Servizos 28/06/2012 A ESCOLA DA VACA, S.L. 67715,44 Ampliar
PN 300 12/06 ACONDICIONAMENTO DA CALZADA NA PRAZA DO CALLAO Obras 12/07/2012 CONSTRUMAX DE CONTRATAS, S.L. 223564,87 Ampliar
AVH 0902 10/36 Mantemento das áreas de xogos infantís e parques biosaludables existentes na cidade Servizos 12/07/2012 JARDINCELAS, S.L. 129869,28 Ampliar
PN 0501 12/08 CONTRATACION DE ARTISTAS PARA O CICLO SON(S) DO JOFRE Servizos 12/07/2012 I-RADIA CREA, S.L. 54800,00 Ampliar
PN 0318 12/21 SERVIZO DE SEGA E ROZA DE CUNETAS E MARXES NAS ESTRADAS E VIAIS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO CONCELLO DE FERROL Servizos 26/07/2012 VICTOR AGROFORESTAL,S.L. 59700,00 Ampliar
PN 0309 12/14 SERVIZO DE "AUDITORIA ENERXETICA NAS INSTALACIONS DE ALUMADO EXTERIOR" Servizos 27/07/2012 CONSULTORÍA LUMÍNICA, S.L. 50000,00 Ampliar
PN 0401 12/15 SERVIZO DE COMEDORES SENIOR Servizos 27/07/2012 SERUNION, S.A 69600,00 Ampliar
PN 0501 12/24 CONTRATACION DE ARTISTAS PARA AS FESTAS DE FERROL Servizos 31/07/2012 CUARZO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L.N.E. 59860,00 Ampliar
PN 0501 12/26 CONTRATACIÓN DA PRODUCCIÓN TÉCNICA E ARTÍSTICA PARA CELEBRAR AS FESTAS DE FERROL Servizos 16/08/2016 JARABE COMUNICACIÓN, S.L.U. 81487,20 Ampliar
PN 0300 12/01 TRABALLOS DE REDACCIÓN E XESTIÓN DOS EXPEDIENTES DE EXPROPIACION PARA O CONCELLO DE FERROL Servizos 20/08/2012 ENTYL INGENIEROS, S.L. Ampliar
PN 0207 12/09 FERROL PUNTO DE EMPREGO II (FSE) PERIODO 2012-2013 Servizos 21/08/2012 FORGA (Fundación para a Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego e a Formación en Galiza) e EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 46665,23 Ampliar
PN 0306 12/12 SERVIZO DE XESTIÓN DA AULA DE ECOLOXÍA URBANA Servizos 22/08/2012 SEAS, S.L. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 32800,00 Ampliar
PN 0300 12/20 CONTRATACION DO PROXECTO DE NORMALIZACION DO MOBILIARIO URBANO DO BARRIO DA MADALENA Servizos 06/09/2012 Joaquín Leal Rodríguez 40000,00 Ampliar
AV 0300 12/17 CONTRATACION DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCION E REHABILITACION DE FERROL VELLO PE-2-R Servizos 26/09/2012 ALTAIS CARTOGRAFÍA Y URBANISMO, S.L. 124000,00 Ampliar
PN 0503 12/10 PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL "ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. CURSO ACADÉMICO 2012-2013" Servizos 27/09/2012 SERVICIOS DEPORTIVOS DE GALICIA, SL Ampliar
PN 0503 12/27 PRESTACIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE DO ALUMNADO PARTICIPANTE NO PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL "ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES" CURSO ACADÉMICO 2012-2013 CON SERVIZO DE ACOMPAÑANTE INCLUÍDO Servizos 01/10/2012 RIAS ALTAS, S.A. 10305,00 Ampliar
AV 0202 12/16 CONTRATACION DA XESTION CORRESPONDENTE A CAFETERIA UBICADA NO CENTRO CIVICO-SOCIAL DE SAN PABLO E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Outros 03/10/2012 ROLON, S.C. Ampliar
PN 0300 12/23 CONTRATACION DA REDACCION DO PROXECTO BASICO E DE EXECUCION, DIRECCION DE OBRA E ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE DO PROXECTO DE "APERTURA DE ESPAZOS A CIDADANIA: ACCESIBILIDADE DO PARQUE RAIÑA SOFIA. ACCESIBILIDADE, PECHE E RAMPLA" Servizos 04/10/2012 ARQU27 ESTUDIO SLP 37800,00 Ampliar
12 UR 2.1.4-3 CONTRATACION DO PLAN DE COMUNICACION E PROMOCION DO COMERCIO TRADICIONAL E A HOSTELERIA MEDIANTE A TARXETA DE FIDELIZACION DE CLIENTES QUE CONTRIBUA A DINAMIZAR ECONOMICAMENTE OS BARRIOS DE A MAGDALENA, FERROL VELLO E CANIDO NO AMBITO DO URBAN Servizos 26/12/2012 Occidente Diseño y Comunicación, S.L. 25250,00 Ampliar
12 UR 1.1.1-32 CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS DE "REACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS PUBLICOS DE ARTICULACION INTERNA DOS BARRIOS. RUA ESTRELA" Obras 28/11/2012 Lancer Proyectos y Obras, S.L. 149500,00 Ampliar
12 UR 4.2.2-01 CONTRATACION DA EXECUCIÓN DAS OBRAS DE "APERTURA DA RÚA MÁXIMO RAMOS PARA PERMEABILIZAR O BARRIO DE CANIDO CARA A FERROL VELLO" Obras 28/11/2012 Lancer Proyectos y Obras, S.L. 155000,00 Ampliar
AV 0602 11/19 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL NO CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE ANEIROS Obras 26/11/2012 OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (OVIGA) 382983,05 Ampliar
12 UR 5.1.2-1 PROGRAMA DE FORMACION E INTERVENCION EN ZONAS VERDES PARA A MELLORA DO MEDIOAMBIENTE URBANO Servizos 13/12/2012 Aema Hispánica, S.L. 142000,00 Ampliar
AV 0307 12/19 OBRAS DE MANTEMENTO E REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS NO CONCELLO DE FERROL Obras 14/01/2013 MISTURAS, S.A. 981422,00 Ampliar
PN 0503 12/36 CONTRATACION DOS "TRABALLOS DE LIMPEZA DE CUBERTAS NOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL E PRIMARIA DOS QUE O MANTEMENTO CORRESPONDELLE O CONCELLO DE FERROL" Servizos 15/01/2013 CAMOGA, S.L. 19720,00 Ampliar
PN 0309 12/43 CONSTRUCCIÓN DE 120 NICHOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE CATABOIS Obras 24/01/2013 PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A 67082,00 Ampliar
PN 0318 12/29 CANALIZACIÓN DE AUGAS PLUVIAIS, CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS, AMPLIACIÓN DE CALZADA E MELLORA DE ALUMEADO PÚBLICO, ESTRADA DE O VILAR DESDE A ESTRADA SAN XURXO-COVAS ATA A PARADA DE BUS DIANTE DO RESTAURANTE BECEIRO Obras 25/01/2013 C. ALDASA, S.L.U. 119697,82 Ampliar
PN 0318 12/30 REPARACIÓN DE BEIRARRÚA E MURO, LIMPEZA DE SUMIDOIROS, SUBMINSTRO E COLOCACIÓN DE BALADO DE MADEIRA, ELIMINACIÓN DE VEXETACIÓN ENTRE BORDOS DE FORMIGÓN E CALZADA NA PARROQUIA DE SAN XURXO, ENTRE VILA DA IGREXA E VILA DA AREA Obras 25/01/2013 C. ALDASA, S.L.U. 38088,69 Ampliar
PN 0318 12/31 SUBSTITUCIÓN DA REDE DE AUGA POTABLE NOS CAMIÑOS DE FROITEL, CASTRO E PETOUTO Obras 25/01/2013 C. ALDASA, S.L.U. 56028,25 Ampliar
AVH 0501 12/22 REDACCIÓN DO PROXECTO E OBRA DO EQUIPAMENTO DE SON, ILUMINACIÓN, PROXECCIÓN E CAIXA ESCÉNICA NO AUDITORIO MUNICIPAL Obras 29/01/2013 CHEMTROL DIVISION TEATRO, S.A. 693875,67 Ampliar
PN 0205 12/34 SUBMINISTRACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL DE ACCESOS MEDIANTE PORTILLOS NO PAZO MUNICIPAL Suministros 13/02/2013 INTEGA FERROL, S.L. 40995,00 Ampliar
PN 0501 12/40 CONTRATACION DE ARTISTAS DO CICLO MUSICAL SON(S) DO JOFRE Servizos 14/02/2013 I-RADIA CREA, S.L. 99173,55 Ampliar
PN 0308 12/41 IMPERMEABILIZACIÓN E PINTADO DE FACHADAS NO CEIP RECIMIL Obras 28/02/2013 PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A 97890,91 Ampliar
PN 0207 12/38 ACCIÓN FORMATIVA "OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA" INCLUÍDA NO PROXECTO "FERROL PUNTO DE EMPREGO II" Servizos 28/02/2013 CONSULTORA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES, S.L. 19385,32 Ampliar
IMF 0205 12/01 Contratación dos servizos de mantemento e actualización do sistema integral de xestión tributaria (SIXIT) do Instituto Municipal de Facenda do Concello de Ferrol (IMFACOFE) e das súas bases de datos Servizos 07/03/2013 Gestion Tributaria Territorial, SAU 87720,00 Ampliar
IMF0205 12/02 Contratación do servizo de apoio á explotación e soporte do sistema integral de xestión tributaria (sixt) do Instituto Municipal de Facenda do Concello de Ferrol (IMFACOFE) Servizos 11/03/2013 Gestión Tributaria Territorial, SAU 29870,00 Ampliar
AV 12/37 CONCESION DE DOMINIO PUBLICO PARA A EXPLOTACION DE POSTOS DOS MERCADOS DA MADALENA E RECIMIL Concesión de dominio público 14/03/2013 LOTE 10- Victor L. Lage Osorio ,LOTE 19- María de los Angeles González Ferreiro Ampliar
PN 03008 12/46 DEMOLICION DE EDIFICIO MUNICIPAL SITUADO NA CTRA. DE CASTILLA, Nº 6 "EDIFICIO DO BAMBU CLUB" (BARRIO DE RECIMIL) Obras 21/03/2013 LA GUAGUA SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S.L 89532,61 Ampliar
AV 0311 12/32 SERVIZO DE VIXIANCIA E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA OS CENTROS E INSTALACIÓNS PERTENCENTES O EXCMO. CONCELLO DE FERROL Servizos 21/03/2013 EULEN, S.A.- EULEN- S.A. UTE 622940,00 Ampliar
PN 0501 12/45 CONTRATACION DO CICLO AS "NOITES NA CAPELA" 2013 NO CENTRO TORRENTE BALLESTER Servizos 26/03/2013 IVÁN SANJURGO GARCÍA 14990,00 Ampliar
12 UR 3.2.2-2 CONTRATACION DA SUBMINISTRACION DO EQUIPAMENTO DE PRIMEIRA INSTALACION PARA O CENTRO CIVICO DA "REHABILITACIÓN DO ANTIGUO HOSPICIO MUNICIPAL. PRIMEIRA FASE" Suministros 12/04/2013 Suministros Técnicos de Galicia, S.L. 56000,00 Ampliar
12 UR 1.1.1-22 CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS DE "REACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS PUBLICOS DE ARTICULACION INTERNA DOS BARRIOS. RUA ALONSO LOPEZ" Obras 23/04/2013 Construmax de Contratas, S.L. 18559301,00 Ampliar
AV 0200 12/39 CONTRATACION DA XESTION DOS EXPEDIENTES DERIVADOS DO EXERCICIO DA POTESTADE SANCIONADORA DO CONCELLO DE FERROL Servizos 18/04/2013 Recyges, S.L. Ampliar
PN 0306 12/28 SUBMINISTRACION, EN REXIME DE ALUGUER, DE TRES EQUIPOS QUE PERMITAN A CONSULTA DOS DATOS DOS PROPIETARIOS DE ANIMAIS IDENTIFICADOS CON MICROCHIP Suministros 18/04/2013 INSTRUMENTAL QUIRURGUICO Y MATERIAL GANADERO, S.A. (AZASA) 8640,00 Ampliar
12 UR 4.2.1-41 CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS DE "REACONDICIONAMENTO DE EIXOS DE COMUNICACION ENTRE BARRIOS HISTORICOS. COMUNICACION DA RUA ALONSO LOPEZ COA RUA REAL" Obras 29/04/2013 Acciona Infraestructuras, S.A. 280345,94 Ampliar
PN 05004 13/01 SUBMINISTRACION DUNHA TRAIÑEIRA DE COMPETICION Suministros 25/04/2013 AMILIBIA COMPOSITES, S.L. 29975,00 Ampliar
12 UR 5.1.3-42 CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE EXECUCIÓN DO PROXECTO "APERTURA DE ESPAZOS Á CIDADANÍA:ACCESIBILIDADE DO PARQUE RAÍÑA SOFÍA. ACCESIBILIDADE, PECHE E RAMPLA" Obras 30/05/2013 Construmax de Contratas, S.L. 299650,45 Ampliar
AV 0204 12/44 CONTRATACION DO SERVIZO DE REDACCION DA "1ª FASE DO PLAN DE ACTUACION DE DESENVOLVEMENTO DO SOLO INDUSTRIAL NO CONCELLO DE FERROL" Servizos 28/05/2013 PROYFE, S.L 83580,00 Ampliar
PN 03004 12/47 CONTRATACION DAS OBRAS DO PARQUE DA PRAZA DE ESPAÑA EN FERROL Obras 30/05/2013 Extraco, S.A. 671338,00 Ampliar
PN 05101 13/03 Contratación do servizo de publicidade na área de Cultura Servizos 31/05/2013 Bufete de Comunicación y Lending Empresarial, S.L. 18069,60 Ampliar
PN 03004 13/07 CONTRATACION DO PROXECTO BASICO E DE EXECUCION, DIRECCION DE OBRA E ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE PARA A REURBANIZACION DOS XARDINS DE HERRERA, REHABILITACION DOS BAIXOS DA COSTA DE MELLA E MELLORA DA COMUNICACION E DA ACCESIBILIDADE CO PASEO DO TÚNEL Servizos 06/06/2013 "Arqub 27  Estudio, S.L.P." 53919,82 Ampliar
PN 05101 13/06 CONTRATACIÓN DA REALIZACIÓN DE REPORTAXES FOTOGRÁFICAS DAS ACTUACIÓNS DOS ARTISTAS SELECCIONADOS POLA CONCELLERÍA DE CULTURA Servizos 18/06/2013 Ovidio Aldegunde Álvarez 5000,00 Ampliar
PN 03004 13/13 CONTRATACION DA ASISTENCIA TECNICA CONSISTENTE NO APOIO TECNICO A AREA DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO, SERVIZOS E SEGURIDADE DO CONCELLO DE FERROL PARA O ASESORAMENTO NO DESENVOLVEMENTO DA XESTION E EXECUCION DO PLANEAMENTO URBANISTICO MUNICIPAL Servizos 28/06/2013 OFICINA DE PLANEAMIENTO, S.A. 55200,00 Ampliar
PN 03004 13/17 CONTRATACION DO PROXECTO BASICO E DE EXECUCION, ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE E DIRECCION DE OBRA PARA A REURBANIZACION DA PRAZA DE SARTAÑA Servizos 01/07/2013 Romero Arquitectura y Urbanismo, U.T.E. 23500,00 Ampliar
13 UR 2.1.1-2 CONTRATACION DO PLAN DE CAPTACION DE OFERTA COMERCIAL E EMPRESARIAL PARA A IMPLANTACION DE NOVAS ACTIVIDADES ECONOMICAS NO AMBITO DA ZONA URBAN Servizos 03/07/2013 AUREN CONSULTORES BIO, S.A Ampliar
AVH 0309 12/33 SERVIZO DE MANTEMENTO PREVENTIVO E CONSERVACION DAS INSTALACIONS TERMICAS DO CONCELLO DE FERROL Servizos 31/07/2013 CLECE, S.A. 97981,40 Ampliar
PN 04230 13/18 CONTRATACION DO SERVIZO DE ORGANIZACION E EXECUCION DA ACTUACION " PROGRAMA DE FOMENTO DO COOPERATIVISMO NO MEDIO RURAL" Servizos 04/07/2013 Patricia Fraga Hermida 37330,00 Ampliar
PN 02104 13/15 ACCION FORMATIVA "ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS. Edicion 2" INCLUIDA NO PROXECTO "FERROL PUNTO DE EMPREGO II" Servizos 08/07/2013 Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) 19990,00 Ampliar
PN 03004 13/22 CONTRATACION DA REDACCION DO PROXECTO BASICO E DE EXECUCION, ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE E DIRECCION DE OBRA PARA A REURBANIZACION DE PRAZA DO RIO DO TRONCO Servizos 19/07/2013 Estudio Anta Arquitectos, S.L.P. 25100,00 Ampliar
13 UR 3.1.30 CONTRATACION DA REDACCION DO PROXECTO BASICO E DE EXECUCION, ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE, DIRECCION DE OBRA E COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE PARA O CENTRO CIVICO DE CANIDO-CENTRO PARA PERSOAS MAIORES E CENTRO INFANTIL Servizos 18/07/2013 Iglesias Veiga Arquitectos, S.L.P. 56065,00 Ampliar
PN 05004 13/20 CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO COA S.A.D. RACING DE FERROL Contrato privado 29/07/2013 RACING CLUB DE FERROL, S.A.D. 173533,72 Ampliar
PN 03215 13/10 ADQUISICION DUN VEHICULO TODO TERREO PARA PROTECCION CIVIL E DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVIZO DA POLICIA LOCAL Suministros 21/08/2013 VEICAR, S.L. 51157,01 Ampliar
PN 13/12 CONCESION PARA A EXPLOTACION DE POSTOS DO NOVO MERCADO CENTRAL E O MERCADO DE RECIMIL Concesión de dominio público 26/08/2013 LOTE 10- FONARI, S.C. / LOTE13MANUEL CAMEÁN GRAÑA Ampliar
PN 05003 13/24 Adxudicación pola concellería de festas do Concello de Ferrol dun contrato bianual para a producción e execución das festas de San Ramón 2013-2014 e as festas de Nadal 2013-2014 e 2014-2015 Contrato privado 19/08/2013 JARABE COMUNICACIÓN, S.L.U. 520247,93 Ampliar
PN 01001 13/28 CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PUBLICITARIO ENTRE O EXCMO. CONCELLO DE FERROL E O DEPORTISTA JAVIER GOMEZ NOYA Contrato privado 10/09/2013 Javier Gómez Noya 22314,05 Ampliar
PN 03214 12/11 CONTRATACION DA ADQUISICION DUN VEHICULO AUTOESCALEIRA PARA O SERVIZO DE EXTINCION DE INCENDIOS Suministros 08/10/2013 CAIXARENTING, SAU 872979,17 Ampliar
PN 12/03 ARRENDAMENTO DO SERVIZO DE APARCADOIRO SOTERRADO UBICADO NA PRAZA DE ARMAS Outros 10/09/2013 FERROLXEST, S.L. Ampliar
PN 03004 13/11 CONTRATACION DA REDACCION DO PROXECTO BASICO E DE EXECUCION, ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE, DIRECCION DE OBRA E COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE PARA A REURBANIZACION DA RUA SOL ENTRE A PRAZA DE ESPAÑA E A RUA ATOCHA Servizos 11/09/2013 ENTYL INGENIEROS, S.L. 34000,00 Ampliar
AV 03008 13/16 CONTRATACION DO SERVIZO DE ELABORACION DUNHA CARTOGRAFIA SIX A ESCALAS 1:500, 1:1000,1:2000, ORTOFOTO DIXITAL E REDE TOPOGRAFICA NO CONCELLO DE FERROL Servizos 18/09/2013 SERESCO, S.A. 115500,00 Ampliar
AV 03318 13/09 CONTRATACION DO SERVIZO DE DESBROCE DE VIAIS E LIMPEZA DE CUNETAS DA ZONA RURAL DO CONCELLO DE FERROL Servizos 10/09/2013 EXTRACO, S.A. 68618,00 Ampliar
AV 05003 13/31 CONTRATACION DA PRESTACION DO SERVIZO DO PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL "ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES" CURSO ACADEMICO 2013-2014 Especial 30/09/2013 SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA, S.L. Ampliar
PN 03213 13/19 SUBMINISTRACION DE VESTIARIO PARA A POLICIA LOCAL DE FERROL Suministros 21/10/2013 GRUPO DISNAINGA, S.L. PEYCAR PONTEVEDRA, S.L EL CORTE INGLÉS, A.A 44282,00 Ampliar
PN 05003 13/37 CONTRATACIÓN DO TRANSPORTE DO ALUMNADO UNIVERSITARIO PARTICIPANTE NO PROGRAMA MUNICIPAL "SERVIZO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UCD) EMPADROADOS NO CONCELLO DE FERROL" PARA O CURSO ACADÉMICO 2013-2014 Especial 25/10/2013 ARRIVA NOROESTE, S.L 17,18 Ampliar
PN 01103 13/33 SUBMINISTRO DE PAPEL PARA AS DEPENDENCIAS DO CONCELLO DE FERROL Suministros 04/11/2013 PAZ DISMAC, S.L. 26446,28 Ampliar
AV 02105 12/42 SERVIZO DE PREVENCION ALLEO PARA O CONCELLO DE FERROL Servizos 31/10/2013 GRUPO MGO, S.A. 107250,00 Ampliar
AVH 03109 12/25 MANTEMENTO E CONSERVACION DAS ZONAS VERDES DA CIDADE E DAS ZONAS DEPORTIVAS DEPENDENTES DO CONCELLO DE FERROL Servizos 04/12/2013 UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.-EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES, S.L. 1955396,18 Ampliar
AVH 03211 13/05 SERVIZO DE MANTEMENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS NOS CENTROS DEPENDENTES DO CONCELLO DE FERROL Servizos 02/01/2014 CLECE, S.A 91511,40 Ampliar
PN 03318 13/27 POS 2013 Obras de "Aglomerado na rúa Fernando Fernández Bastida" Obras 26/11/2013 LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A. 65589,01 Ampliar
PN 05004 13/42 Proxecto básico e de execución para o remate da pavimentación dos viarios nas vivendas sindicais de Serantes Obras 13/01/2014 OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (OVIGA) 95041,32 Ampliar
PN 05003 13/29 Prestación do servizo de catering e do persoal monitor/coidador de comedor escolar para os CEIP do Concello de Ferrol 2013-2014 Servizos 08/01/2014 SERUNION, S.A. 57317,93 Ampliar
13 UR 6.1.1-1 CONTRATACION DA INSTALACION DUNHA REDE WIFI EN ESPAZOS PUBLICOS URBANOS UBICADOS NOS BARRIOS DE A MAGDALENA, CANIDO E FERROL VELLO NO AMBITO DO PLAN URBAN Suministros 28/01/2014 R-CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A. 58845,00 Ampliar
PN 03213 13/34 SUBMINISTRACION DE VESTIARIO (CHAQUETONS) PARA A POLICIA LOCAL DE FERROL Suministros 21/01/2014 GRUPO DISNAINGA, S.L 25900,00 Ampliar
PN 04001 13/23 CONTRATACION DO SERVIZO DE COMEDORES SENIOR Especial 20/01/2014 SERUNION, S.A Ampliar
13 UR 2.2.3-1 CONTRATACION DA CREACIÓN E DIFUSIÓN DE RECORRIDOS TURISTICOS, EDICIÓN E PRODUCCIÓN DE AUDIOGUÍAS E SINALIZACIÓN DE FITOS Servizos 29/01/2014 PENTEO FILMS, S.L. 50899,17 Ampliar
PN 04203 13/38 CONTRATACION DO SERVIZO DE ORGANIZACION, XESTION E EXECUCION DA ACTUACION DO PROGRAMA DENOMINADO "FERROL CONCILIA" Servizos 04/02/2014 SERVISOL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L. 37930,00 Ampliar
PN 03004 13/48 CONTRATACION DA ASITENCIA TÉCNICA CONSISTENTE NO APOIO AO NEGOCIADO DE URBANISMO PARA A APLICACIÓN DA NORMATIVA SOBRE OS DEBERES LEGAIS DOS PROPIETARIOS RESPECTO ÁS CONDICIÓNS DOS SEUS EDFICIOS. Servizos 14/02/2014 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L Ampliar
PN 03109 13/04 CONTRATACIÓN DA XESTIÓN DE VERTEDOIROS INCONTROLADOS Servizos 14/02/2014 RECICLAJE DE INERTES DEL NOROESTE, S.L Ampliar
PN 03109 13/55 MANTEMENTO E CONSERVACION DO RELOXO DO PAZO MUNICIPAL E SONERIA Servizos 05/03/2014 ANTONIO GARCÍA CUÑARRO 13666,12 Ampliar
PN 03008 13/26 POS 2013: Reposición de cubertas en Recimil, estrada de Castela nº 12, 14 e 16 Obras 06/03/2014 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y CONSTRUCCIONES ALPA S.L. 162286,43 Ampliar
PN 05101 13/30 Proxecto de urbanización exterior e reformas no centro Torrente Ballester Obras 13/03/2014 CIVIS GLOBAL, S.L. 162197,00 Ampliar
AV 05101 13/50 Contrato de servizos para programación, execución e desenvolvemento da programación expositiva anual no Centro Torrente Ballester Servizos 01/04/2014 Artedardo, S.L. 148600,00 Ampliar
PN 01103 13/49 SERVIZO DE XESTION DE CONTIDOS INFORMATIVOS PARA A CIDADANIA DA ACTIVIDADE MUNICIPAL NO PORTAL WEB DO CONCELLO "www.ferrol.es" E TRABALLOS DE APOIO A CONCELLARIA DE PARTICIPACION CIDADA Servizos 12/03/2014 Bufete de Comunicación y Lending Empresarial, S.L. 29880,00 Ampliar
PN 03004 14/03 CONTRATACION DAS OBRAS CORRESPONDENTES O PROXECTO COMPLEMENTARIO DE "REACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS PUBLICOS DE ARTICULACION INTERNA DOS BARRIOS. RUA ALONSO LOPEZ" Obras 13/03/2014 Construmax de Contratas, S.L 91498,93 Ampliar
13 UR 7.2.2-2 CONTRATACION DO SERVIZO DE AUDITORIA EXTERNA DE CONTROL E VERIFICACION DO ART. 13 DO REGULAMENTO (CE) 1828/2006, DO PROGRAMA URBAN FERROL PARA 2014/15 Servizos 26/03/2014 Auditores de Empresas Asociados, S.L. 14180,00 Ampliar
PN 05003 13/40 CONTRATACION DO SERVIZO DE MANTEMENTO DAS AREAS INFANTIS DE XOGOS DO CEIP A LAXE (VALON) E DA ESCOLA INFANTIL FERROL-CARANZA Servizos 31/03/2014 Jardincelas, S.L. 5702,48 Ampliar
AVH 03008 13/35 Contratación do servizo de mantemento de aparellos elevadores do Concello de Ferrol Servizos 11/04/2014 Thyssenkrupp Elevadores, SL.U. 57273,70 Ampliar
AV 03004 13/47 CONTRATACION DA SUBMINISTRACION E MONTAXE DE MOBILIARIO URBANO DO BARRIO DE A MAGDALENA Suministros 09/04/2014 Globalia Urbanismo Integral, S.L. 93685,36 Ampliar
PN 03004 13/57 CONTRATACION DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE LOCAL EXISTENTE NA PRAZA DE ESPAÑA PARA ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE Obras 09/04/2014 Prace, Servicios y Obras, S.A. 13454740,00 Ampliar
AV 13/36 CONTRATACION DE RECUPERADOR AUTORIZADO PARA A RECEPCIÓN DO PAPEL CARTÓN RECOLLIDO NO TERMO MUNICIPAL Contrato privado 14/04/2014 COGAMI reciclado de Galicia, S.L. Ampliar
AV 05101 13/32.3 CONTRATACION DA SUBMINISTRACION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMENTO DO AUDITORIO DE FERROL Suministros 11/04/2014 Equipamiento de Oficinas Ferrol, S.L. 39648,00 Ampliar
PN 03007 14/05 CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS CORRESPONDENTES O "PROXECTO DE PAVIMENTACION RUA RIO XUBIA, RUA FONTEMOURA E RUA ILLA HERBOSA" Obras 23/04/2014 Extraco, S.A. 73400,00 Ampliar
13 UR 3.1-31 CONTRATACION DA EXECUCION DE "CENTRO CIVICO DE CANIDO-CENTRO DE MAIORES-CENTRO PARA A INFANCIA" Obras 16/05/2014 S.A. de Obras y Servicios, COPASA 769000,00 Ampliar
AV 03004 13/54 CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS CORRESPONDENTES O "PROXECTO BASICO E DE EXECUCION PARA A REURBANIZACION DA PRAZA DO RIO DO TRONCO" Obras 07/05/2014 Acciona Infraestructuras, S.A. 375732,45 Ampliar
13 UR 4.2.1-11 Contratación da execución das obras de " Reacondicionamento dos espazos públicos de articulación interna dos barrios. Rúas Alegre" Obras 09/05/2014 Dragados, S.A 956328,27 Ampliar
AV 05004 13/44 CONTRATACION DO SERVIZO DE MANTEMENTO DE CAMPOS DE FUTBOL DE CESPEDE ARTIFICIAL, PISTAS DE PADEL E PISTA MULTIDEPORTES DEPENDENTES DO CONCELLO DE FERROL Servizos 14/07/2014 :Jardinería Arce, S.L. 72980,14 Ampliar
PN 03004 14/09 CONTRATACION DO PROXECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DO PARQUE DA PRAZA DE ESPAÑA EN FERROL Obras 05/05/2014 Extraco, S.A 159153,45 Ampliar
PN 13/51 CONCESION PARA A EXPLOTACION DE POSTOS NO NOVO MERCADO CENTRAL E O MERCADO DE RECIMIL Concesión de dominio público 05/05/2014 LOTE 29: JOSÉ AGUSTÍN PAZOS Ampliar
AV 03004 13/53 CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS CORRESPONDENTES O "PROXECTO DE REURBANIZACION DA PRAZA DE SARTAÑA" Obras 22/05/2014 Construmax de Contratas, S.L. 313862,03 Ampliar
AV 14/04 CONCESION DE DOMINIO PUBLICO CORRESPONDENTE A EXPLOTACION DO EDIFICIO SITUADO NO PARQUE RAIÑA SOFIA CON ACTIVIDADE DE RESTAURACION OU ANALOGAS Concesión de dominio público 28/05/2014 Infante Díaz López Ampliar
AVH 03109 13/41.3 CONTRATACION DA SUBMINISTRACION DE GASOLEO OS EDIFICIOS MUNICIPAIS DEPENDENTES DO CONCELLO DE FERROL Suministros 30/06/2014 CEPSA Comercial Noroeste, S.L Ampliar
AV 05004 13/21 CONTRATACION DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS, DE MANTEMENTO, LIMPEZA DE LOCAIS, ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS E ASISTENCIA TECNICO DEPORTIVA (ENSINANZA DEPORTIVA) NAS INSTALACIONS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE FERROL Servizos 30/06/2014 ESPROADE, S.L. 86600,00 Ampliar
PN 03318 13/25 POS 2013 Obras de "Aglomerado na estrada O Pico-Leixa -O Seixo" Obras 23/06/2014 CONSTRUMAX DE CONTRATAS, S.L. 61203,43 Ampliar
PN 03109 14/14 CONSTRUCCION DE 120 NICHOS NO CEMITERIO DE CATABOIS - 2014 Obras 01/07/2014 PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A 49235,63 Ampliar
AV 03008 14/06 LIMPEZA E MANTEMENTO DE CUBERTAS E BAIXANTES NOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL E PRIMARIA DOS QUE O MANTEMENTO CORRESPONDELLE O CONCELLO DE FERROL Servizos 17/07/2014 Cys Hispania, S.L 57478,40 Ampliar
PN 03004 14/23 CONTRATACION DAS OBRAS SEGUNDO O PROXECTO DE "RENOVACION DA ARTERIA DE ABASTECEMENTO DE AUGA NA RUA ALEGRE" Obras 28/07/2014 Dragados, S.A. 197596,73 Ampliar
AV 04001 14/01 CONTRATACION DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR Servizos 31/01/2015 LOTE 1 – CLECE,S.A./ LOTE 2- ARAS MULTISERVICIOS, S.L./ - VALORIZA, SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L.-CLECE ,S.A.- EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. Ampliar
AV 05003 14/11 CONTRATACION PARA A PRESTACION DO SERVIZO DE CATERING E DO PERSOAL MONITOR/COIDADOR DE COMEDOR ESCOLAR PARA OS CEIP DO CONCELLO DE FERROL 2014-20015 Especial 03/09/2014 VILLASENÍN, S.A 96621,65 Ampliar
PN 03211 14/15 ADQUISICION DUN VEHICULO PATRULLA E UN VEHICULO TODOTERREO PARA O SERVIZO DA POLICIA LOCAL Suministros 03/09/2014 1: AUTOS FERROL, S.A. 2: MANUEL REY, S. A. 54739,70 Ampliar
PN 05003 14/18 PRESTACION DO SERVIZO DE TRANSPORTE DO ALUMNADO PARTICIPANTE NO PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL "ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES" CURSO ACADEMICO 2014-2015 CON SERVIZO DE ACOMPAÑANTE INCLUIDO Servizos 24/09/2014 RÍAS ALTAS, S.A. 9994,00 Ampliar
PN 05003 14/20 CONTRATACION DA PRESTACION DO SERVIZO DE TRANSPORTE DO ALUMNADO UNIVERSITARIO PARTICIPANTE NO PROGRAMA MUNICIPAL "SERVIZO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS Á UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC), EMPADROADOS NO CONCELLO DE FERROL" PARA O CURSO ACADEMICO 2014-2015. Especial 24/09/2014 ARRIVA NOROESTE, S.L 21791,49 Ampliar
14 UR 4.2.1-5 CONTRATACION DA EXECUCION DE "REURBANIZACION DA RUA DO SOL" Obras 01/10/2014 Acciona Infraestructuras, S.A. 661057,73 Ampliar
14 UR 5.1.1-1 CONTRATACION DA EXECUCION DA "REURBANIZACION DOS XARDINS DE HERRERA, REHABILITACION DOS BAIXOS DA COSTA DE MELLA E MELLORA DA COMUNICACION E DA ACCESIBILIDADE CO PASEO DO TUNEL-ABRIR FERROL AL MAR" Obras 01/10/2014 Extraco, S.A.-Prace Servicios y Obras, S.A, 911694,81 Ampliar
AVH 03109 14/19 CONTRATACION DE EMPRESA COMERCIALIZADORA DOS SUBMINISTROS DE GAS NATURAL NOS EDIFICIOS DEPENDENTES DO CONCELLO DE FERROL Suministros 09/10/2014 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. 244522,12 Ampliar
13 UR 5.3.2-1 CONTRATACION DA EXECUCION DO "PROGRAMA DE FORMACION E INTERVENCION EN MANTEMENTO E CONSERVACION DE FACHADAS DE INTERESE PATRIMONIAL" NA ZONA URBAN Obras 09/10/2014 :PROSEMA NOROESTE, S.L. 109300,00 Ampliar
AV 03106 13/39 CONTRATACION DA XESTION DE SERVIZO PUBLICO MEDIANTE CONCESION DENOMINADO "SERVIZO DE XESTION E MANTEMENTO DO SISTEMA DE BICICLETAS DE USO PUBLICO DOS CONCELLOS DE FERROL E NARON" Xestión Servizos Públicos 21/10/2014 TUIMIL ELECTRICIDAD, S.A 168000,00 Ampliar
PN 05004 14/02 CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO COA S.A.D. RACING DE FERROL Contrato privado 23/10/2014 RACING CLUB DE FERROL, S.A.D 78512,40 Ampliar
PN 03317 14/47 CONTRATACION DAS OBRAS DE RENOVACION DAS CUBERTAS NO MERCADO MUNICIPAL DE RECIMIL Obras 06/11/2014 PROSEMA NOROESTE, S.L. 94214,88 Ampliar
PN 02002 14/16 CONTRATACION DA POLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS AUTORIDADES E PERSOAL AO SERVIZO DAS ADMINISTRACIONS PUBLICAS. CONCELLO DE FERROL Servizos 10/11/2014 AIG EUROPE LIMITED, Sucursal en España 14404,86 Ampliar
PN 14/26 CONCESIÓN PARA A EXPLOTACIÓN DE POSTOS DO NOVO MERCADO CENTRAL E DO MERCADO DE RECIMIL Concesión de dominio público 17/11/2014 LOTE 26- MARÍA JOSEFA GARCÍA CABANA Ampliar
PN 03004 14/44 CONTRATACION DA DIRECCION DE EXECUCION E A COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE DAS OBRAS DE "REURBANIZACION XARDINS DE HERRERA, REHABILITACION DOS BAIXOS DA COSTA DE MELLA E MELLORA DA COMUNICACION E DA ACCESIBILIDADE -ABRIR FERROL AO MAR" Servizos 27/11/2014 EPTISA SERVICIOS INTEGRALES,S.L, 27600,00 Ampliar
PN 03004 14/33 CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE LOCAL EXISTENTE NA PRAZA DE ESPAÑA PARA OFICINA DE TURISMO Obras 27/11/2014 Construcciones Valdoviño SL 106164,34 Ampliar
AVH 03004 14/17 CONTRATACION DA REDACCION DA REVISION E ADAPTACION DO PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE FERROL Servizos 03/12/2014 OFICINA DE PLANEAMIENTO, S.A. 728000,00 Ampliar
PN 03004 14/46 CONTRATACION DAS OBRAS PARA A ADECUACION E MELLORA DO PARQUE RAIÑA SOFIA Obras 05/12/2014 Xestión Ambiental de Contratas SL 190170,05 Ampliar
PN 03318 14/42 PAVIMENTACION VIAL EN PAZOS E PAVIMENTACION ESTRADA MOUGA (PLAN DTC93) Obras 16/12/2014 Lancer Proyectos y Obras, S.A. 104249,31 Ampliar
PN 03318 14/41 PAVIMENTACION DE VIAL EN PAPOI-MARMANCON (PLAN DTC93) Obras 16/12/2014 EXTRACO, S.A. 21403,00 Ampliar
PN 03318 14/40 PAVIMENTACION PISTA EN AS CORTIÑAS, LODEIRO-PERON Y MIGUES-CASTIDO EN ESMELLE (PLAN DTC93) Obras 16/12/2014 HIJOS DE JOSÉ LOSADA CANCELO, S.A. 40100,00 Ampliar
PN 03318 14/39 PAVIMENTACION PISTA EN ALDEA-CARIÑO Y EN VILAR-DONIÑOS (PLAN DTC93) Obras 16/12/2014 PROSEMA NOROESTE, S.L 39790,00 Ampliar
PN 03318 14/38 PAVIMENTACION Y SUBSTITUCION DE PLUVIALES EN BARRIO DE MANDIA (PLAN DTC93) Obras 16/12/2014 ORMER CONSTRUCCIONES, S.L. 40000,00 Ampliar
PN 03318 14/36 PAVIMENTACION PISTA EN OS GORPES Y REPARACION PARQUE INFANTIL EN COVAS (PLAN DTC93) Obras 16/12/2014 EXTRACO, S.A. 36728,00 Ampliar
PN 03318 14/35 PAVIMENTACION DE VIAL, CAMIÑO EN MONTECURUTO, CALLE RICARDO PENA (PLAN DTC93) Obras 16/12/2014 MONCINA, S.L. 28065,77 Ampliar
AV 04001 14/27 CONTRATACION DO SERVIZO DE PREVENCION DAS DROGODEPENDENCIAS NO AMBITO ESCOLAR DE FERROL, CURSO 2014-15 E CURSO 2015-16 A TRAVES DO CINE COMO ELEMENTO MOTIVACIONAL Servizos 12/01/2015 INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, S.L. 45474,54 Ampliar
PN 03004 14/57 Contratación das obras correspondentes ó proxecto complementario de "Reacondicionamento dos espazos públicos de articulación interna dos barrios: Rúa Alegre" Obras 20/01/2015 Dragados, S.A. 199173,55 Ampliar
PN 01104 14/30 CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DA APLICACIÓN DE XESTIÓN DE EXPEDIENTES, CIVIDAS Servizos 19/01/2015 TECNOCOM, S.A 52900,00 Ampliar
PN 03004 14/48 CONTRATACIÓN DAS OBRAS CORRESPONDENTES Ó "PROXECTO DE REXENERACIÓN E MELLORA DE ZONAS VERDES E PARQUES PÚBLICOS: CANTÓN DE MOLÍNS, CANTÓN BAIXO, ALAMEDA DE SUANCES E XARDÍNS DAS ANGUSTIAS, DO CONCELLO DE FERROL. PROXECTO REFORMADO. FASE 1 Obras 27/01/2015 FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 838225,00 Ampliar
PN 03004 14/43 Contratación da Dirección de execución e a coordinación de seguridade e saúde das obras de "Rexeneración e mellora de zonas verdes e parques públicos: Cantón de Molíns, Cantón baixo, Alameda de Suances e Xardíns das Angustias do Concello de Ferrol. Proxecto Reformado Fase 1 Servizos 28/01/2015 Juan Carlos Bello Criado 24430,04 Ampliar
PN 03004 14/45 Dirección de obra para as obras de "Rexeneración e mellora de zonas verdes e parques públicos: Cantón de Molíns, Cantón baixo, Alameda de Suances e Xardíns das Angustias do Concello de Ferrol. Proxecto Reformado Fase 1 Servizos 28/01/2015 Joaquín Leal Rodríguez 22000,00 Ampliar
PN 03004 14/49 CONTRATACIÓN DA REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN E ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DA NAVE PROVISIONAL DO MERCADO DA MADALENA E DA MELLORA DO SEU ESPAZO URBANO, ASÍ COMO DA REXENERACIÓN URBANA DO ÁMBITO DO PASEO DO TÚNEL-COSTA DE MELLA-PEIXERÍA DE UCHA, ENMARCADA DENTRO DAS ACTUACIÓNS DE ABRIR FERROL AO MAR Servizos 28/01/2015 ARQU27 ESTUDIO SLP 49820,00 Ampliar
AV 05101 14/29 CONTRATACION DA SUBMINISTRACION DE EQUIPAMENTO NO AUDITORIO DE FERROL Suministros 02/02/2015 TECESA, S.L.U. 169433,73 Ampliar
PN 03106 14/32 CONTRATACION DA SUBMINISTRACION E INSTALACION DE ELEMENTOS EN VARIOS PARQUES INFANTIS Suministros 26/01/2015 LAPPSET ESPAÑA VR, S.L. 22534,91 Ampliar
PN 03004 14/51 CONTRATACION DA REDACCIÓN DUNHA PROPOSTA DE PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A CONSTRUCCIÓN DUNHA NOVA CONEXIÓN VIARIA QUE UNA OS BARRIOS DO ENSANCHE "A" E SANTA MARIÑA COA FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURIDADE VIAL E PARA OS EFECTOS DE TRAMITAR UN CONVENIO CO MINISTERIO DE FOMENTO AO RESPECTO. Servizos 05/02/2015 PROYFE, S.L 55400,00 Ampliar
PN 05101 13/45.2 CONTRATACION DA PRESTACION DO SERVIZO DE COORDINACION DO CICLO "DOMINGOS A ESCENA" Servizos 24/02/2015 "ASOCIACIÓN CULTURAL E ARTÍSTICA ""TI E MAIS EU TEATRO" 4793,39 Ampliar
14 UR 3.1.51 CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS DE "REHABILITACION DO CENTRO CIVICO DE FERROL VELLO. XULLO 2014" Obras 09/02/2015 S.A. DE SERVICIOS Y OBRAS, COPASA 245991,74 Ampliar
PN 03318 14/37 PAVIMENTACION PISTA TRALOUTEIRO E CAMIÑO OS CASAS EN SAN XURXO (PLAN DTC93) Obras 13/02/2015 PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A 32758,34 Ampliar
PN 04001 14/50 Contratación da prestación do servizo de transporte de autobús con servizo de acompañante para os menores que acoden ó centro de día de menores conveniado entre o Concello de Ferrol e a Excma. Deputación da Coruña Servizos 06/03/2015 AUTOS CAMILO, S.A. 22600,00 Ampliar
PN 03004 14/56 Redacción do estudio para a modificación puntual do plan especial de reforma interior do estadio do Inferniño PE-8 Servizos 09/03/2015 Vicente Fernández-Couto Gómez 25000,00 Ampliar
PN 03004 14/61 CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DUN MURAL ARTÍSTICO NO CENTRO CÍVICO DE CANIDO, POLO ARTÍSTA EDUARDO HERMIDA DOPICO Contrato privado 05/03/2015 Eduardo Hermida Dopico 29600,00 Ampliar
PN 03317 14/53 Redacción do proxecto básico e de execución e do estudo de seguridade e saúde da actuación para a " Reforma do Mercado Municipal de Caranza" Servizos 09/03/2015 Vicente Fernández-Couto Gómez 56525,00 Ampliar
PN 03109 14/22 TRABALLOS DE MANTEMENTO NO CEMITERIO DE CATABOIS (POS 2014) Obras 10/03/2015 "MURAT CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO,  S.L" 140295,88 Ampliar
AV 01106 14/54 CONTRATACION DO SERVIZO DE DEFENSA XUDICIAL E ASISTENCIA XURIDICA DO CONCELLO DE FERROL Servizos 12/05/2015 "UTE Bufete Pieltain-Fuertes y Asociados, S.L.P. & Lama Abogados, S.L.P." 568000,00 Ampliar
PN 03317 15/09 Contratación das obras complementarias de renovación da cuberta no Mercado Municipal de Recimil Obras 23/03/2015 PROSEMA NOROESTE, S.L 27077,01 Ampliar
PN 03004 14/58 Contratación do Modelado Artístico, Elaboración de Moldes, Fundición en Bronce e Instalación de Escultura Conmemorativa de don José Canalejas y Méndez Contrato privado 27/03/2015 MIGUEL COUTO COTELO 40000,00 Ampliar
PN 03318 14/21 AGLOMERADO NA ESTRADA DA PEGA POS-2014 Obras 10/04/2015 PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A 47219,66 Ampliar
PN 03318 15/07 PEIM 2014-2015: CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DA PEDREIRA E CAMIÑO DA FONTE DE VIDRE EN COVAS, PAVIMENTACIÓN ESTRADA DO LAGO EN DONIÑOS E PAVIMENTACIÓN DE PISTA EN LOBADIZ EN SAN XURXO” Obras 10/04/2015 ORMER CONSTRUCCIONES, S.L. 64444,88 Ampliar
14 UR 1.1.1-41 CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS DE "REACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS DE ARTICULACIÓN INTERNA DOS BARRIOS. RÚA MIRAMAR" Obras 28/04/2015 XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L 280422,32 Ampliar
PN 03004 14/60 CONTRATACIÓN DA REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN E A COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A OBRA DE MELLORA DE ACCESIBILIDADE DE 200 CRUCES DE PEÓNS NO CONCELLO DE FERROL Servizos 28/04/2015 INYCIA INGENIEROS, S.L 26115,25 Ampliar
PN 03318 15/05 POS 2015: Pavimentación carretera de Santa Cecilia e Pavimentación de pista en Papoi Obras 05/05/2015 JOSE NO MARTIÑÁN E HIJOS, CONSTRUCCIONES, S.A. 129871,93 Ampliar
AV 14/24 ENAXENACION DA COTA DO 15,50% DA PARCELA AC-3 DO PROXECTO DE COMPENSACION DO SECTOR PP-4-R O BOIAL Contrato privado 07/05/2015 Carlos Bruquetas Galán en nome propio e en representación de outros e Diego Salas- Pombo Bruquetas en nome propio e en representación de outros 157202,00 Ampliar
PN 03318 15/06 POS 2015: Pavimentación pista en Leixa, accesos Aldea a Pega e pavimentación de pista en Mandiá Obras 12/05/2015 MURAT CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L. 60251,77 Ampliar
PN 05004 15/03 Contrato privado de patrocinio coa SAD Racing de Ferrol Contrato privado 19/05/2015 S.A.D. RACING CLUB FERROL 78512,40 Ampliar
AV 05004 14/55 OBRAS DE CONSERVACION DE INSTALACIONS LUDICO DEPORTIVAS DO CONCELLO DE FERROL Obras 24/09/2015 SEGONSA SERVICIOS, S.L 210884,00 Ampliar
PN 05003 15/25 Prestación do servizo de transporte do alumnado participante no programa educativo municipal "Actividades Extraescolares" Servizos 30/09/2015 RÍAS ALTAS, S.A. 17030,00 Ampliar
15 UR 2.2.1-1 Musealización e acondicionamento interior dos baixos da Costa de Mella para creación do Centro de Interpretación da Cidade Histórica de Ferrol Obras 04/11/2015 Prace Servicios y Obras, S.A. 81074,90 Ampliar
AV 03109 15/26 Construcción de 120 nichos no Cemiterio de Catabois. 2015 Obras 04/11/2015 Ormer Construcciones, S.L 46341,32 Ampliar
AV 01103 15/02.2 Contratación do subministro de material de oficina para os diferentes servizos e dependencias do Concello de Ferrol Suministros 25/11/2015 Paz Dismac, S.L 29752,06 Ampliar
PN 03004 15/16 Contratación do servizo de consultoría e asistencia técnica para os traballos con relación á redacción e xestión de expedientes de expropiación, expedientes de compras por mutuo acordo, traballos de topografía, asesoramento e supervisión técnica Servizos 18/11/2015 Entyl Ingenieros, S.L. 58500,00 Ampliar
PN 02003 15/10 Contratación servizos de apoio á explotación e soporte do sistema integral de xestión tributaria (SIXT) do Concello de Ferrol Servizos 18/11/2015 Gestion Tributaria Territorial, SAU 35870,00 Ampliar
AV 05003 15/22 Prestación do servizo do programa educativo municipal "Actividades extraescolares" curso académico 2015-2016 Servizos 12/11/2015 LA GUAGUA SERVICIOS SOCIOCULTURALES, S.L 51969,30 Ampliar
PN 15/12 Concesión para explotación de postos no novo Mercado Central e no Mercado de Recimil Concesión de dominio público LOTE 5- María Teresa Hermida Fernández/ LOTE 10- Eva María Prieto Esteiro/ LOTE 11- Jamones y Embutidos EL.OTE,S.L./ María Sandra Cabanas Vidal/ LOTE 17- María del Carmen Lamas González/ LOTE18 – Carlos Marca Fernández- Novo/ LOTE 22 Jamones y Embutidos EL. OTE,S.L./ LOTE 36 Serigne Dieng Ampliar
15 UR 5.2.1-2 Contratación do subministro de 12 luminarias do modelo oficial aprobado polo Concello de Ferro para o ámbito da zona urban para a mellora da eficiencia enerxética desde a Rúa Emilio Antón á Rúa Estrela Suministros 27/11/2015 Xestión Ambiental de Contratas, S.L 58662,14 Ampliar
15 UR 4.2.3 Subministración e montaxe de 15 MUPIS DO MODELO FERROL-BARRIO DE A MAGDALENA PARA FOMENTAR A MOBILIDADE DENTRO DO ÁMBITO DA ZONA URBAN Suministros 30/11/2015 Camuyde, S.L 37374,90 Ampliar
PN 05101 15/36 Contratación anual para a producción e execución das festas do Nadal Servizos 05/01/2016 SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA, S.L 25206,61 Ampliar
AVH 01104 15/13 Contratación do arrendamento de equipos de reprografía para o Concello de Ferrol Suministros 16/02/2016 VSM Sistemas Coruña, S.A 74380,16 Ampliar
PN 03007 15/33 CONTRATACION DAS OBRAS CORRESPONDENTES AO PROXECTO REFORMADO BASICO E DE EXECUCION E ESTUDO DE SEGURIDADE E SAUDE PARA A OBRA DE MELLORA DA ACCESIBILIDADE DE 200 CRUCES DE PEONS (FASE I). AMBITO ESTEIRO. Obras 03/02/2016 GEPRODY, GESTIÓN INTEGRAL, S.L 42842,97 Ampliar
AV 02002 15/19 Contratación da xestión dos expedientes derivados do exercicio da potestade sancionadora do Concello de Ferrol Servizos 16/03/2016 Recyges, S.L. Ampliar
PN 14/52 Contratación dos servizos de mediación e asesoramento en materia de aseguramento do Concello de Ferrol Servizos 26/02/2016 B.V.C. ARTAI CORRESDURÍA DE SEGUROS, S.A. Ampliar
PN 05003 15/28 Servizo de Catering e o de monitories/coidadores de comedor escolar para o CEIP A LAXE do Concello de Ferrol 2015-2016 Especial 31/03/2016 VILLASENÍN, S.A 5644,53 Ampliar
AV 03004 14/31 CONTRATACION DO SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA DE ARQUEOLOXIA DO CONCELLO DE FERROL Servizos 14/04/2016 ARQUEOLOXÍA DO NOROESTE, S.L.U. 84000,00 Ampliar
AV 03318 15/17 PAVIMENTACION DE VIAIS EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA E RECIMIL (PAI 2015) Obras 10/05/2016 Construcciones Ponciano Nieto, S.L. 122496,44 Ampliar
PN 03106 16/09 Plan integral de control poboacional da gaivota patiamarela Servizos 08/06/2016 LOCUS AVIS, S.L.U. 38950,00 Ampliar
AV 01104 15/37 PRESTACION DO SERVIZO DE TELECOMUNICACIONS DO CONCELLO DE FERROL Servizos 05/07/2016 R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A. 222025,32 Ampliar
AV 05101 15/30 CONTRATACION DO SERVIZO DE XESTIÓN DOS LOCAIS DE ENSAIO DO CONCELLO DE FERROL Servizos 11/06/2016 ATLANTIC PONTE 2000, SLU 63200,00 Ampliar
AV 03109 16/03 MANTEMENTO E CONSERVACION DO RELOXO DO PAZO MUNICIPAL E SONERIA Servizos 19/07/2016 ANTONIO GARCÍA CUÑARRO 14082,64 Ampliar
AV 04001 15/34 SERVIZO DE COMEDORES SENIOR Especial 24/08/2016 SERUNION, S.A. 156600,00 Ampliar
AV 15/39 CONTRATACIÓN DE RECUPERADOR AUTORIZADO PARA A RECEPCIÓN DO PAPEL CARTÓN RECOLLIDO NO TERMO MUNICIPAL Contrato privado 22/08/2016 TERRARECICLA, S.L Ampliar
AV 03007 16/18 OBRAS DE "MELLORAS NO CAMIÑO C-35 Obras 22/08/2016 CANARGA, S.L 29102,48 Ampliar
AV 03109 16/14 ROZA DE VIAIS E LIMPEZA DE CUNETAS DA ZONA RURAL DO CONCELLO DE FERROL Servizos 31/08/2016 FORESTAL PAZOS, S.L. 62810,00 Ampliar
AVH 02002 15/11.2 CONTRATACION DO SERVIZO DE XESTION DE ALTAS E MODIFICACION DAS BASES DE DATOS DA XERENCIA TERRITORIAL DO CATASTRO DA CORUÑA Servizos 13/10/2016 EIBISA NORTE, S.L. Ampliar
AV 05003 16/11 CONTRATACIÓN DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CATERING E DO PERSOAL MONITOR/COIDADOR DE COMEDOR ESCOLAR PARA OS CEIP DO CONCELLO DE FERROL 2016-2017 Especial 08/09/2016 SERUNION, S.A. Ampliar
AV 05101 16/10 Servizo de transporte, colocación e retirada de instrumentos musicais e demáis enseres da Banda Ferrolá de Música Servizos 22/09/2016 MANUEL PRIETO PITA Ampliar
AV 05003 16/24 Prestación do servizo do programa educativo municipal " Actividades extraescolares" curso académico 2016-2017 Especial 22/09/2016 SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA, S.L. 91827,27 Ampliar
AV 05004 15/27 CONTRATACION DAS OBRAS CORRESPONDENTES O "PROXECTO DE REFORMA DE INSTALACIONS TERMICAS, DEPURACION E INSTALACION DE DETECCION E EXTINCION DE INCENDIOS NA PISCINA DE A MALATA" Obras 14/10/2016 IAM RUMBO, INSTALACIONES Y OBRAS, S. L. 75583,00 Ampliar
AVH 02002 16/01 CONTRATACION DUN SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONCELLO DE FERROL Servizos 30/11/2016 MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE ASEGUROS Y REASEGUROS,S.A. 338932,00 Ampliar
AVH 03109 16/19 Contratación de empresa comercializadora dos subministros de gas natural nos edificios dependentes do Concello de Ferrol Suministros 20/10/2016 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. Ampliar
AV 03109 16/27 Contratación da xestión de residuos procedentes de vertedoiros incontrolados no Concello de Ferrol Servizos 17/11/2016 RECICLAJE DE INTERÉS DEL NOROESTE Ampliar
AV 02104 16/41 Servizo de instalación e desinstalación de iluminación ornamental na campaña de Nadal (decembro 2016-xaneiro 2017) Servizos 22/11/2016 ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L. 51150,00 Ampliar
AV 03004 16/30 Reurbanización de Ferrol Vello. Rúa Manuel Comellas Obras 21/11/2016 COPCISA, S.A 227044,83 Ampliar
AV 03213 15/31 ADQUISICION DE CATRO VEHICULOS PATRULLA Suministros 27/01/2017 PLATAFORMA COMERCIAL DE RETAIL, S.A 102822,48 Ampliar
PN 01104 16/05 Contratación do servizo de asistencia técnica para a adecuación dos procedementos á administración electrónica, segundo a Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas Servizos 30/11/2016 TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A 51350,00 Ampliar
AV 04001 16/12 Servizo de transporte en autobús con servizo de acompañante para os menores que acoden ó Centro de Día de Menores conveniado entre o Concello de Ferrol e a Excma. Deputación da Coruña Servizos 07/12/2016 TRANSPORTE GARCÍA SECO, S.L 12210,18 Ampliar
AV 03007 16/22 Aglomerado camiño Arealba-Fontaíña (POS 2016) Obras 05/01/2017 CONSTRUCCIONES CANARGA, S.L 29800,83 Ampliar
AV 03007 16/21 Aglomerado de Estrada a Vilabuide (POS 2016) Obras 05/01/2017 CONSTRUCCIONES CANARGA, S.L 40629,75 Ampliar
AV 03004 16/13 Mellora da accesibilidade de 200 cruces de peóns- Fase II 176 pasos. PAS 2015 Obras 04/01/2017 EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SA 46102,99 Ampliar
AV 05101 16/42 Contratación anual para a producción e execución das Festas de Nadal Servizos 02/01/2017 SERVICIOS DEPORTIVOS DE GALICIA, SL 30500,00 Ampliar
AV 03004 16/43 Adecuación interior do Almacén de Cureñas no Castelo de San Felipe Obras 20/01/2017 IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS, S.L. 63583,28 Ampliar
AV 03106 16/04 Servizo de xestión da Aula de Ecoloxía Urbana Servizos 21/02/2017 CONFORMA FORESTAL, SL 70990,00 Ampliar
AVH 02105 16/06 Contratación dunha póliza de asistencia para os funcionarios integrados (ingresados con anterioridade ao 31 de marzo de 1993) pertencentes ao Excmo. Concello de Ferrol Contrato privado 07/03/2017 ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SAU 102762,00 Ampliar
AVH 03109 16/17 Mantemento das áreas de xogos infantís e parques biosaludables existentes na cidade Servizos 07/03/2017 JARDINCELAS, S.L. 214653,12 Ampliar
AV 03109 16/37 Construcción de 240 nichos no Cemiterio de Catabois-2016 Obras 21/03/2017 EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES,S.A 82274,09 Ampliar
AV 03214 15/38 ADQUISICION DUN VEHICULO DE MANDO TIPO PICK-UP 4x4 PARA O SERVICIO CONTRA INCENDIOS Suministros 20/04/2017 GONZACAR, SL 28925,62 Ampliar
AV 03007 16/23 Modificado a coste cero, para a súa adaptación a informe sectorial de Patrimonio Cultural do proxecto técnico para a execución dos traballos precisos que garantan a seguridade do vial estrada de San Felipe. Opción 2 (POS 2016) Obras 25/05/2017 AQUABLUE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SL 38828,83 Ampliar
AV 03008 16/29 Reparación da cuberta do Centro Cultural Carballo Calero” (PAI 2016) Obras 24/05/2017 SERGONSA SERVICIOS, SL 74878,00 Ampliar
AV 03008 16/35 Servizo de limpeza e mantemento de caneiros e baixantes das vivendas municipais e mercado do barrio de Recimil Servizos 12/05/2017 CYS HISPANIA, S.L. 15041,37 Ampliar
AV 03106 17/01 Control da poboación urbana da gaivota patiamarela, estorniños e pomba doméstica no Concello de Ferrol Servizos 16/05/2017 LOCUS AVIS, S.L.U. 477500,00 Ampliar
AV 03004 16/16 CONCURSO DE PROXECTOS A NIVEL DE ANTEPROXECTOS, PARA A REMODELACIÓN DA PRAZA DE ARMAS DO CONCELLO DE FERROL Concurso de proxecto con intervención de xurado CARLOS A. PITA ABAD 50000,00 Ampliar
AV 01104 16/31 Contratación de Sistemas Informáticos para o Concello de Ferrol Suministros 01/06/2017 INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS ESPAÑA SLU 148918,00 Ampliar
AV 03109 16/36 Aglomerado de Estrada O Confurco (Doniños) Obras 22/05/2017 CONSTRUCCIONES CANARGA SL 73900,83 Ampliar
AV 03318 16/20 Pavimentación pista en Muiño Vello e recollida de pluviais en cuesta de Chamorro (POS ADICIONAL 1/2015) Obras 06/06/2017 CANARGA SL 18364,46 Ampliar
AV 03109 17/04 Contratación do servizo de roza de viais e limpeza de cuentas da zona rural do Concello de Ferrol Servizos 29/08/2017 ACCIONA MEDIO AMBIENTE, SAU 93349,69 Ampliar
AV 03004 16/40 Substitución de iluminación pública no Concello de Ferrol no Barrio da Madalena en Praza da Constitución, do Cantón de Molíns, do Cantón Baixo, da Alameda de Suances e dos xardíns das Angustias, Fase 1 Suministros 12/07/2017 TECNORED, S.A. 133615,27 Ampliar
AV 04001 16/28 Acondicionamento e memoria de actividade de local social no número 6 sm, esquerda-dereita en Rúa Ortigueira, Barrio de Recimil, Ferrol (PAS 2015) Obras 09/08/2017 CONSTRUCCIONES CANOSA, SL 47693,65 Ampliar
AVH 03109 15/18 Contratación do servizo de "Mantemento preventivo e conservación das instalacións térmicas do Concello de Ferrol" Servizos 29/09/2017 CLECE, SA 45346,85 Ampliar
PN 05101 17/24 Contratación da realización dun concerto pola banda MORCHEEBA Contrato privado 22/08/2017 I RADIA CREA, SL 29400,00 Ampliar
PN 05101 17/23 Contratación da realización dun concerto pola artísta ROSARIO FLORES Contrato privado 22/08/2017 I RADIA CREA, SL 34000,00 Ampliar
PN 05101 17/25 Servizo de infraestructuras na praza de España e praza de Amboaxe durantes as festas de verán 2017 Servizos 23/08/2017 SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA, SL 27000,00 Ampliar
PN 05101 17/26 Servizo de iluminación e son na praza de España e praza de Amboaxe durante as festas de verán 2017 Servizos 24/08/2017 IGMAR SERVICIOS ACUSTICOS, SL 23442,36 Ampliar
AV 16/32 CONCESIÓN PARA A EXPLOTACIÓN DE POSTOS NOS MERCADOS DA MADALENA E RECIMIL, FAVORECENDO A INSERCIÓN LABORAL Concesión de dominio público Ampliar
AVH 03109 16/26 Servizo de limpeza de colexios públicos de ensino infantil e primario, edificios e instalacións municipais Servizos 31/01/2018 CLECE, SA 1196368,76 Ampliar
AV 03008 17/09 Obras de substitución das ventás da fachada oeste (rúa Terra) do Pazo do Concello Obras 07/09/2017 PROYCOGA,SA 38790,36 Ampliar
AV 05003 17/22 Contratación da prestación do servizo de catering e do persoal monitor/coidador de comedor escolar para os CEIP do Concello de Ferrol 2017-2018 Especial 08/09/2017 SERUNION, SA Ampliar
AVH 03007 17/06 Contratación do servizo de execución de obras de mantemento de infraestruturas no Concello de Ferrol Servizos 09/11/2017 MISTURAS OBRAS E PROXECTOS SA 743801,65 Ampliar
AVH 03109 17/13 Servizo de mantemento das instalacións eléctricas das dependencias, iluminación pública e semafóricas do Concello de Ferrol Servizos 30/11/2017 Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE) 691140,36 Ampliar
AV 04203 17/07 Servizo para a organización, coordinación e execución do programa "Obradoiros pola igualdade" Servizos 02/11/2017 LOTE Nº 2: SENES CIT, S.L. 18,00 Ampliar
AV 17/19 “Alleamento das accións da Sociedade Anónima Deportiva Racing Club de Ferrol de titularidade municipal” Contrato privado Ampliar
AV 03004 17/08 Obras de reurbanización da rúa Río Xubia no tramo correspondente entre Manuel Belando e Cabo Prior, para eliminar o tapón urbanístico Obras 28/11/2017 FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 73000,73 Ampliar
AV 03109 17/34 CONTRATACION DO SERVIZO DE "INSTALACION E DESINSTALACION DE ILUMINACION ORNAMENTAL NAS CAMPAÑAS DE NADAL DECEMBRO 2017-XANEIRO 2018 E DECEMBRO 2018-XANEIRO 2019" Outros 22/11/2017 ILUMINACIONES SANTIAGUESAS,SL 64200,00 Ampliar
AV 03004 17/10 Contratación da redacción do proxecto básico e de execución, do estudo de seguridade e saúde, da dirección de obra, da dirección de execución e a coordinación de seguridade e saúde para a ampliación da Estrada de Pazos Servizos 13/12/2017 PROYESTEGAL, SL 21742,00 Ampliar
AV 05101 17/38 CONTRATACION ANUAL DA PRODUCCION E EXECUCION DA CABALGATA DOS REIS MAGOS Servizos 28/12/2017 Servicios Deportivos Galicia, SL 35000,00 Ampliar
AV 05004 16/39 Subministro e instalación de equipos no Polideportivo de Caranza Suministros 23/01/2018 Galitec Desarrollos Tecnológicos, S.L. 90487,00 Ampliar
AVH 03109 17/11 Subministración de enerxía eléctrica nos subministros dependentes do Concello de Ferrol Suministros 31/01/2018 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA 1685922,40 Ampliar
AV 17/16 Contratación de recuperador autorizado para a recepción do papel cartón recollido no termo municipal Contrato privado 05/02/2018 TERRARECICLA, S.L. Ampliar
PN 05003 17/27 Servizo de transporte de estudantes universitarios da Universidade da Coruña (UDC) empadroados no Concello de Ferrol, para o curso académico 2017-2018 Especial 26/03/2018 ARRIVA GALICIA, SL Ampliar
AV 03004 17/28 Obras de mellora de accesibilidade de cruces de peóns (Fase III) 248 pasos. POS+2017 Obras 24/04/2018 PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, SA 275260,63 Ampliar
AV 04001 17/30 CONTRATACION DO SERVIZO DE COMEDORES SENIOR Especial 12/06/2018 Alimentación Saludable Gallega, S.L. 5,90 Ampliar
AV 02104 17/37 CONTRATACION POR LOTES DO SERVIZO DE EXECUCION DOS ITINERARIOS FORMATIVOS DO PROXECTO "FERROL EMPREGO XUVENIL" COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO Servizos Ampliar
AV 04001 17/03 SERVIZO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DO CONCELLO DE FERROL Servizos 06/07/2018 Cruz Roja Española 12,15 Ampliar
AV 02002 17/17 CONTRATACION DUN SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA OS PARTICIPANTES NAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POLO CONCELLO DE FERROL Contrato privado 31/07/2018 MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD, Sucursal en España 17990,01 Ampliar
PN 02003 17/42 Contratación dos servizos de apoio á explotación e soporte do Sistema Integral de Xestión Tributaria (SIXT) do Concello de Ferrol Servizos 14/11/2018 GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL SAU 28670,00 Ampliar
AV 03109 17/15 Servizo de inspeccións periódicas nas instalacións eléctricas dos subministros de enerxía eléctrica do Concello de Ferrol Servizos 28/08/2019 OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, SAU Ampliar

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar