Rehabilitación

Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios da Magdalena e Ferrol Vello, A Graña e Esteiro Vello, no Concello de Ferrol, referidas aos convenios entre o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, a Comunidade Autónoma de Galicia e o Concello de Ferrol de data 01.12.2021 con base no Plan estatal de vivenda 2018-2021, Real decreto 106/2018, do 10 de marzo de 2018, anualidade 2021.

O prazo para a presentación das solicitudes comeza o comezará o día 04/05/2022 ás 09:00 horas da mañá
Amplíase en 4 días hábiles o prazo para presentar a documentación do apartado 12.B, por Decreto do 18/05/2022, sempre que o prazo estea iniciado pero non vencido nas datas nas que se produciu a incidencia técnica comunicada polo Centro de Recursos Informáticos (14, 15, 16 e 17 de maio de 2022).
Data Título PDF
22/03/2022 Convocatoria: procedemento para solicitar as subvencións e formularios PDF
22/03/2022 Bases da resolución (galego) PDF
22/03/2022 Bases da resolución (castelán) PDF
22/03/2022 Anexo I: Solicitude PDF
22/03/2022 Anexo II: Documentación técnica PDF
22/03/2022 Anexo III: Documentación individual PDF
22/03/2022 Anexo IV: Comunidades PDF
30/03/2022 Convocatoria: procedemento para solicitar as subvencións e formularios (castelán) PDF
30/03/2022 Anexo I: Solicitude (castelán) PDF
30/03/2022 Anexo II: Documentación técnica (castelán) PDF
30/03/2022 Anexo III: Documentación individual (castelán) PDF
30/03/2022 Anexo IV: Comunidades (castelán) PDF

Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana do barrio histórico da Magdalena e Ferrol Vello de Ferrol, referidas ao Convenio entre o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, a Comunidade Autónoma de Galicia e o Concello de Ferrol de data 29.10.2020 con base no Plan estatal de vivenda 2018-2021, Real decreto 106/2018, do 10 de marzo de 2018, anualidade 2020.

O prazo para a presentación das solicitudes comeza o día 15/04/2021 ás 09:00 horas
Data Título PDF
01/03/2021 Anuncio, bases reguladoras e convocatoria (galego) PDF
01/03/2021 Anuncio, bases reguladoras e convocatoria (castelán) PDF
01/03/2021 Solicitude de participación PDF
01/03/2021 Achega da documentación requerida na base 12.B PDF
01/03/2021 Impreso 1: Relación de persoas propietarias dunha vivenda ou local PDF
01/03/2021 Impreso 2: Declaración responsable e autorizacións PDF
01/03/2021 Impreso 3: Declaración responsable da persoa xurídica PDF
01/03/2021 Impreso 4: Certificado da comunidade de propietarios, agrupación de comunidades de persoas propietarias ou agrupación de persoas propietarias PDF
01/03/2021 Impreso 5: Relación das vivendas e locais do edificio a rehabilitar PDF

Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos da Magdalena e Ferrol Vello, do barrio da Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (o IGVS) e o Concello de Ferrol con base no Plan estatal de vivenda 2018-2021, Real decreto 106/2018, de 10 de marzo de 2018.

Data Título PDF
05/02/2019 Anuncio Bases reguladoras PDF
05/02/2019 Impreso 1: Relación de persoas propietarias dunha vivenda ou local PDF
05/02/2019 Impreso 2: Declaración responsable e autorizacións PDF
05/02/2019 Impreso 3: Declaración responsable da persoa xurídica PDF
05/02/2019 Impreso 4: Certificado da comunidade de propietarios/as, agrupación de CC.PP., consorcios ou entes asociativos e comunidade de propietarios non constituida (CPNC) PDF
05/02/2019 Impreso 5: Relación das vivendas e locais do edificio PDF
05/02/2019 Solicitude PDF
12/02/2019 Bases e convocatoria (galego) PDF
12/02/2019 Bases y convocatoria (castelán) PDF

Notificación aos interesados: propostas de cualificación provisional das ARRUs

Data Título PDF
10/08/2018 Addendas aos acordos de 27/10/2015 PDF
10/08/2018 Prórroga do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, anualidade 2017 PDF

Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016.

Data Título PDF
15/12/2017 Anuncio Bases reguladoras PDF
03/01/2018 Impreso 1 PDF
03/01/2018 Impreso 2 PDF
03/01/2018 Impreso 3 PDF
03/01/2018 Impreso 4 PDF
03/01/2018 Impreso 5 PDF
04/01/2018 Impreso entrega de documentación PDF
04/01/2018 Solicitude (galego) PDF

Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016.

Data Título PDF
15/12/2017 Anuncio Bases reguladoras PDF
03/01/2018 Impreso 1 PDF
03/01/2018 Impreso 2 PDF
03/01/2018 Impreso 3 PDF
03/01/2018 Impreso 4 PDF
03/01/2018 Impreso 5 PDF
04/01/2018 Impreso entrega de documentación PDF
04/01/2018 Solicitude (galego) PDF

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar