Outras contratacións

Convocatoria por concurso oposición de varias prazas en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal ao abeiro do Plan de Inclusión Social

Data Título PDF
13/04/2022 Bases PDF
09/05/2022 Relación provisional de persoas admitidas e excluídas 2 PRAZAS DE ORIENTADOR-A LABORAL PDF
09/05/2022 Relación provisional de persoas admitidas e excluídas TRES PRAZAS DE EDUCADOR-A SOCIAL PDF
09/05/2022 Relación provisional de persoas admitidas e excluídas 1 PRAZA DE PSICÓLOGO-A PDF
09/05/2022 Relación provisional de persoas admitidas e excluídas DÚAS PRAZAS DE TRABALLADOR-A SOCIAL PDF
27/05/2022 Listado definitivo e data inicio proceso Educador-a social PDF
27/05/2022 Listado definitivo e data inicio proceso Orientador-a laboral PDF
27/05/2022 Listado definitivo e data inicio proceso Psicólogo-a PDF
27/05/2022 Listado definitivo e data inicio proceso Traballador-a social PDF
27/05/2022 Recurso de reposición - Trámite de audiencia aos interesados PDF
27/05/2022 Recurso potestativo de reposición PDF
18/07/2022 Decreto recurso de reposición PDF

Criterios de selección dun técnico/a de Normalización Linguística a través de subvención de Deputación

Data Título PDF
16/09/2021 Proposta técnica PDF

Cobertura interina de unha (1) praza de oficial de oficios para ocupar o posto de encargado/a de instalacións deportivas do Concello de Ferrol

Data Título PDF
26/08/2021 Modelo de instancia PDF
26/08/2021 Bases PDF
17/09/2021 Listaxe provisional de admitidos e excluídos PDF
03/11/2021 Listado definitivo e inicio proceso selección PDF
11/11/2021 Resultado da fase de concurso PDF
14/12/2021 Resultado do primeiro exercicio PDF
25/01/2022 Resultado do segundo exercicio e final PDF

Contratación laboral temporal de 57 socorristas nas praias do Concello de Ferrol

Data Título PDF
25/05/2021 Bases PDF
25/05/2021 Declaración xurada aptitude física e psíquica PDF
25/05/2021 Modelo de solicitude PDF
03/06/2021 Relación provisional de persoal admitido e excluido PDF
09/06/2021 Listado definitivo de admitidos e excluidos PDF
10/06/2021 Resultado fase concurso PDF
16/06/2021 Resultado fase proba piscina PDF
21/06/2021 Resultado proba Coordinadores PDF

Proceso de selección para prover 1 praza de educadora social da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade).

Data Título PDF
23/04/2021 Notificación listado definitivo e inicio do proceso de educadora social PDF
11/05/2021 Resultado fase de concurso PDF
02/06/2021 Plantilla test PDF
03/06/2021 Resultado primeiro exercicio PDF
10/06/2021  Resultado segundo exercicio PDF

Proceso de selección para prover 1 praza de auxiliar coidadora da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade).

Data Título PDF
23/04/2021 Notificación listado definitivo e inicio do proceso de auxiliar coidadora PDF
11/05/2021 Resultado fase de concurso PDF
01/06/2021 Edicto resultado primeiro exercicio e plantilla respostas PDF
10/06/2021 Resultado segundo exercicio PDF

Contratación programa de atención integral para mulleres en situación de violencia

Data Título PDF
17/03/2021 Relación provisional de admitidas e excluidas auxiliar coidadora PDF
17/03/2021 Relación provisional de admitidas e excluidas educadora social PDF

Cobertura interina de dúas prazas de persoal chófer mecánico do Concello de Ferrol

Data Título PDF
23/03/2021 Notificación listado provisional persoas admitidas e excluidas PDF
22/02/2021 Anuncio bases reguladoras PDF
16/04/2021 Notificación listado definitivo chóferes grúa e inicio proceso selectivo PDF
05/05/2021 Resultado fase de concurso PDF
11/05/2021 Notificación rectificación Nivel Celga PDF
13/05/2021 Resultado primeiro exercizo PDF
14/05/2021 Edicto de cambio do lugar de realización da proba PDF
02/06/2021 Resultado final do proceso PDF

Provisión 1 praza de auxiliar coidadora e 1 praza de traballadora social da Casa de Acollida, en réxime de interinidade (convenio Deputación Coruña)

Data Título PDF
04/12/2020 Bases PDF
22/02/2021 Listado provisional de admitidas e excluidas dunha praza de auxiliar coidadora da Casa de Acollida PDF
22/02/2021 Listado provisional de admitidas e excluidas dunha praza de traballadora social da Casa de Acollida PDF
16/04/2021 Anuncio da relación definitiva de admitidas e excluídas do proceso de selección do convenio da Deputación (traballadora social) PDF
16/04/2021 Anuncio de publicación da relacion definitiva de admitidas e excluídas do proceso de selección do convenio da Deputación (auxiliar coidadora) PDF
20/04/2021 Resultados fase de concurso para a selección dunha traballadora social e convocatoria para o primeiro exercizo (Aviso importante: xunto co DNI traer cumprimentada a declaración responsable) PDF
20/04/2021 Resultados fase de concurso para a selección dunha auxiliar coidadora e convocatoria para o primeiro exercizo (Aviso importante: xunto co DNI traer cumprimentada a declaración responsable) PDF
20/04/2021 Declaración responsable aspirantes PDF
12/05/2021 Acta da sesión de 6 de maio para a selección dunha Auxiliar Coidadora PDF
20/05/2021 Acta da sesión de 6 de maio para a selección dunha traballadora social PDF
28/05/2021 Resultado final do proceso selectivo para a selección dunha Auxiliar Coidadora PDF
02/06/2021 Edicto de calificación segundo exercicio e resultado final Traballadora social PDF

Contratación programa de atención integral para mulleres en situación de violencia de xénero e as persoas que de elas dependan

Data Título PDF
06/11/2020 Bases PDF

Provisión por comisión de servizos do posto de xefatura de Sección de Contratación

Data Título PDF
13/04/2022 Bases PDF
21/01/2021 Edicto PDF
21/12/2020 Notificación: Relación defintiva admitidos e data proceso selección PDF
02/11/2020 Bases PDF
30/11/2020 Notificación de admitidos e excluidos PDF

Socorristas - Subvención

Data Título PDF
03/07/2020 Acta de selección de 3 de Xullo do 2020 de socorristas. Subvención da Xunta PDF
03/07/2020 Resolución admitidos socorristas subvención Xunta PDF
01/07/2020 Protocolo de actuación piscina PDF
01/07/2020 Notificación. Relación definitiva e inicio de probas PDF
25/06/2020 Decreto de Bases PDF

Contratación Socorristas 2020

Data Título PDF
23/06/2020 Edicto. Relación aspirantes propostos proceso selectivo labores de vixilancia e salvamento nas praias do termo municipal de Ferrol PDF
19/06/2020 Protocolo coordinadores de posto e coordinador de caseta. PDF
19/06/2020 Listado provisional selección 45 socorristas PDF
18/06/2020 Tempos e puntos de piscina PDF
16/06/2020 Orde actuación proba piscina PDF
15/06/2020 Notificación relación definitiva e comezo proceso PDF
15/06/2020 Protocolo actuación aspirantes piscina PDF
03/06/2020 Relación provisional de admitidos e excluidos PDF
01/06/2020 Publicación BOP BASES PDF
01/06/2020 Nota aclaratoria para presentación de solicitudes no proceso de socorrismo PDF
01/06/2020 Bases selección socorristas PDF

Programa inclusión social 2021-2022

Data Título PDF
13/04/2022 Convocatoria PDF

Programa inclusión social 2019-2021

Data Título PDF
10/07/2020 Acta orientadores PDF
09/07/2020 Acta educadores PDF
09/07/2020 Acta psicólogos PDF
09/07/2020 Acta traballadores sociais PDF
25/05/2020 Notificación de rectificación bases probas de selección PDF
03/03/2020 Decreto modificación tribunal por categorías PDF
21/02/2020 Selección persoal ao abeiro da subvención Plan de Inclusión Social PDF
14/02/2020 Proxectos Ferrol Cidade inclusiva e Ferrol acolle PDF
14/02/2020 Orde do 6/08/2019 reguladora das bases da subvención PDF

Programa integrado de emprego do Concello de Ferrol 2019-2020

Data Título PDF
20/11/2019 Memoria-proxecto PDF
27/11/2019 Resolución onde se fixan as características e requisitos do personal a seleccionar PDF
17/12/2019 Listaxe de aspirantes admitidos e data de exame PDF
09/01/2020 Resultados da proba escrita PDF
17/01/2020 Acta da sesión para a selección dun orientador laboral PDF
17/01/2020 Acta da sesión para a selección dun formador titor PDF
17/01/2020 Acta da sesión para a selección dun educador social PDF

Contratación Socorristas 2019 - Subvención Xunta

Data Título PDF
07/06/2019 Decreto inicio expediente PDF

Contratación Socorristas 2019

Data Título PDF
07/06/2019 Resultados probas PDF
23/05/2019 Decreto inicio expediente PDF
23/05/2019 Declaración xurada aptitude física PDF
23/05/2019 Declaración xurada veracidade documentación e outros PDF

INSERTA 8

Data Título PDF
12/03/2019 Acta da sesión de 11 de marzo de 2019 para a selección dun formador titor PDF
06/03/2019 Actas das sesións para a selección dun orientador, dun formador titor e dun educador social PDF

Bases para a contratación en réxime laboral temporal de 15 socorristas para a prestación das labores de vixilancia e salvamento nas praias do Concello de Ferrol (2018)

Data Título PDF
04/07/2018 Resultados da fase de concurso PDF
29/06/2018 Resultados da fase de concurso PDF
26/06/2018 Notificación do acordo por medio do cal se aproba o sistema para a selección e a bases que rexirán o proceso para a contratación de 15 socorristas para a temporada de verán 2018 PDF
26/06/2018 ANEXO: Declaración xurada aptitude física PDF
26/06/2018 ANEXO: Declaración xurada veracidade documentación PDF
26/06/2018 Modelo de solicitude xeral PDF
26/06/2018 Solicitude xenérica (Tramitación online) Enlace

Contratación en réxime laboral temporal de 52 socorristas e 1 coordinador de socorrismo para a prestación do servizo de Socorrismo nas praias do Concello de Ferrol (2018)

Data Título PDF
12/06/2018 Resultados da proba de piscina PDF
08/06/2018 Resultados na fase de concurso dos aspirantes admitidos PDF
29/05/2018 Notificación do acordo por medio do cal se aproba o sistema para a selección e a bases que rexirán o proceso para a contratación de 52 socorristas e 1 coordinador para a temporada de verán 2018 PDF
29/05/2018 ANEXO: Declaración xurada aptitude física PDF
29/05/2018 ANEXO: Declaración xurada veracidade documentación PDF
29/05/2018 Modelo de solicitude xeral PDF
29/05/2018 Solicitude xenérica (Tramitación online) Enlace

INSERTA 7

Data Título PDF
20/03/2018 Resultados selección PDF
02/03/2018 Decreto aprobación bases PDF

Desenvolvemento urbano sostible e integrado (EDUSI)

Data Título PDF
30/01/2019 Decreto de correción da denominación do proxecto PDF
18/12/2018 Decreto de nomeamento de responsable administrativo e de comunicación do Programa Edusi Ferrol 2020 PDF
04/12/2018 Resultado do exercicio escrito. Selección de responsable administrativo e de comunicación do Programa Edusi Ferrol 2020 PDF
12/11/2018 Baremo de méritos. Selección de responsable administrativo e de comunicación do Programa Edusi Ferrol 2020 PDF
17/10/2018 Rectificación do listado de admitidos e excluidos de responsable administrativo PDF
11/10/2018 Relación definitiva de admitidos e excluidos de responsable administrativo PDF
01/06/2018 Decreto de nomeamento de Técnico/a Economista PDF
01/06/2018 Decreto de nomeamento de Técnico/a Coordinador/a PDF
25/05/2018 Cualificacións finais (coordinador/a) PDF
25/05/2018 Cualificacións finais (técnico/a economista) PDF
10/05/2018 Selección de técnico/a economista. Memoria e presentación pública PDF
03/05/2018 Selección de director/a-coordinador/a. Memoria e presentación pública PDF
02/05/2018 Concurso. Baremo de méritos "Técnico/a economista" PDF
26/04/2018 Concurso. Baremo de méritos "Técnico/a coordinador/a" PDF
19/04/2018 Rectificación listaxe definitivo "Técnico/a economista" PDF
16/04/2018 Listaxe definitivo "Técnico/a coordinador/a" PDF
16/04/2018 Listaxe definitivo "Técnico/a economista" PDF
07/03/2018 Modelo solicitude "Técnico/a coordinador/a" DOC
07/03/2018 Modelo currículo autobaremado "Técnico/a coordinador/a" DOC
07/03/2018 Modelo solicitude "Técnico/a economista" DOC
07/03/2018 Modelo currículo autobaremado "Técnico/a economista" DOC
07/03/2018 Modelo solicitude "Responsable administrativo/a e de Comunicación" DOC
07/03/2018 Modelo currículo autobaremado "Responsable administrativo/a e de Comunicación" DOC
02/03/2018 Decreto aprobación bases "Técnico/a coordinador/a" PDF
02/03/2018 Decreto aprobación bases "Técnico/a economista" PDF
02/03/2018 Decreto aprobación bases "Responsable administrativo/a e de Comunicación" PDF

Criterios de selección para persoal docente cursos AFD competencias clave

Data Título PDF
20/03/2018 Resultados selección PDF
02/03/2018 Acta selección Competencia matemática PDF
27/02/2018 Matemáticas PDF
27/02/2018 Lingua galega PDF
27/02/2018 Lingua castelá PDF

Ferrol Emprego Xuvenil

Data Título PDF
16/11/2017 Bases da convocatoria para a contratación temporal dun coordinador e tres titores PDF
17/11/2017 Corrección anexo II PDF
29/11/2017 Rectificación erro nas bases PDF
12/12/2017 Relación definitiva de admitidos e excluidos (Titores-orientadores) PDF
12/12/2017 Relación definitiva de admitidos e excluidos (Coordinador/a Prospector/a laboral) PDF
14/12/2017 Rectificación da relación definitiva de admitidos e excluidos (Titor/a) PDF
14/12/2017 Rectificación da relación definitiva de admitidos e excluidos (Coordinador/a Prospector/a laboral) PDF
15/12/2017 Edicto fase de concurso (Titor/a) PDF
15/12/2017 Edicto fase de concurso (Coordinador/a Prospector/a laboral) PDF
20/12/2017 Edicto final (Titor/a) PDF
20/12/2017 Edicto final (Coordinador/a Prospector/a laboral) PDF
27/12/2017 Listado provisional selección substitución TITOR-DOCENTE PDF

Selección de persoal docente para o curso AFD 103347 SSCS0208

Data Título PDF
05/12/2017 Resultado da selección docentes AFD curso de operacións de gravación de datos e documentos PDF
28/09/2017 Puntuacións da comisión avaliadora PDF
07/09/2017 Resolución pola que se aproba o sistema de selección, perfís dos candidatos, criterios de selección e composición da comisión avaliadora que rexerán o proceso para a selección do persoal docente que impartirá distintos módulos do curso AFD 103347 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais PDF

Selección do alumnado traballador/a e persoal do obradoiro de emprego “Ferrol industria 4.0”

Data Título PDF
23/03/2018 Puntuación provisional de substitucion da dirección PDF
27/09/2017 Listaxe definitivo da selección do persoal PDF
20/09/2017 Listaxe provisional da selección do persoal PDF
15/09/2017 Listaxe provisional baremado entrevista alumnado PDF
15/09/2017 Listaxe provisional selección alumnado PDF
29/08/2017 Bases PDF
29/08/2017 Baremo PDF

Contratación en réxime laboral temporal de 45 socorristas e 1 coordinador de socorrismo para a prestación do servizo de Socorrismo nas praias do Concello de Ferrol (2017)

Data Título PDF
27/07/2017 3ª Convocatoria - Resultados de mar e final PDF
11/07/2017 2ª Convocatoria - Resultados de mar PDF
11/07/2017 2ª Convocatoria - Resultados de piscina PDF
06/07/2017 2ª Convocatoria - Resultado do concurso e citación para as probas de piscina e mar. PDF
08/06/2017 Acta da comisión extraordinaria de 8 de xuño de 2017 para a selección de socorristas e un coordinador. Ano 2017. PDF
07/06/2017 Notificación de rectificación das bases PDF
05/06/2017 Resultados da proba de mar PDF
02/06/2017 Resultados da proba de piscina (tempos) PDF
02/06/2017 Resultado da proba de piscina PDF
30/05/2017 Resultado da fase de concurso PDF
29/05/2017 Decreto de rectificación das retribucións PDF
08/05/2017 Bases PDF

Inserta 6

Título PDF
Criterios selección PDF
Valoración da fase de concurso PDF
Valoración da fase de entrevista. Resultado PDF

Inserta 5

Título PDF
Acta da sesión do tribunal cualificador para unha praza de formador/titor de empresa PDF

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar