Conta Xeral do Concello

Exercicio 2020

Descrición PDF
Certificado de aprobación da conta xeral 2020 PDF

Exercicio 2019

Descrición PDF
Certificado de aprobación da conta xeral 2019 PDF

Exercicio 2018

Descrición PDF
Ditame da comisión especial de contas sobre a conta xeral de 2018 PDF
Documentación conta xeral PDF
Certificado de aprobación da conta xeral 2018 PDF

Exercicio 2017

Descrición PDF
Certificado de aprobación da Conta Xeral 2017 PDF
Anuncio de exposición pública Conta Xeral PDF
Liquidación - Providencia de inicio PDF
Liquidación - Gastos PDF
Liquidación - Gastos resumen clasificación económica PDF
Liquidación - Gastos resumen clasificación por programas PDF
Liquidación - Ingresos PDF
Liquidación - Extraorzamentarias debedores acredores partidas pendentes de aplicar PDF
Liquidación - Acredores pendentes de aplicar ao orzamento conta 413 PDF
Liquidación - Resultado orzamentario PDF
Liquidación - Remanente de tesouraría PDF
Liquidación - Informe obxectivo de estabilidade orzamentaria PDF
Liquidación - Informe cumprimento da regra de gasto PDF
Liquidación - Informe da intervención PDF
Liquidación - Decreto de aprobación PDF
Liquidación - Rectificación do decreto de aprobación PDF

Exercicio 2015

Descrición PDF
Balance PDF
Conta de Resultado Económico-Patrimonial PDF
Memoria PDF
Liquidación do presuposto de gastos PDF
Liquidación do presuposto de ingresos PDF
Resultado presupostario PDF

Exercicio 2014

Descrición PDF
Balance PDF
Conta de Resultado Económico-Patrimonial PDF
Estado de liquidación do orzamento PDF
Estado de liquidación do orzamento (resumos) PDF

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar