Normativa

Nesta sección recóllense os distintos textos normativos desenvolvidos polo Concello de Ferrol. Os regulamentos agrúpanse en áreas, segundo corresponda. Pulsa sobre cada un deles, para abrilo ou descargalo. Os textos íntegros recóllense en formato PDF.

Benestar Social

Título PDF
Regulamento de funcionamento do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria do Concello de Ferrol PDF

Benestar animal

Título PDF
Aprobación inicial da Ordenanza municipal de protección dos animais e convivencia responsable PDF
Aprobación definitiva da Ordenanza municipal de protección dos animais e convivencia responsable PDF

Cultura, educación, deportes e turismo

Título PDF
Regulamento dos servizos de comedor nos centros de educación infantil e primaria (CEIP) do termo municipal do concello de Ferrol PDF
Regulamento municipal de usos e funcionamento dos locais de ensaio PDF

Medio Ambiente

Título PDF
Ordenanza municipal reguladora de actividades nos montes e espazos forestais do Concello de Ferrol PDF
Ordenanza reguladora do uso e disfrute das praias do Concello de Ferrol PDF
Edicto de publicación da aprobación inicial da Ordenanza municipal de zonas verdes (parques e xardíns) do Concello de Ferrol PDF
Aprobación definitiva da Ordenanza municipal de zonas verdes (parques e xardíns) do Concello de Ferrol PDF

Normalización lingüística

Título PDF
Ordenanza municipal de normalización lingüística (xuño 1997) PDF

Novas tecnoloxías

Título PDF
Ordenanza reguladora da administración electrónica do Concello de Ferrol PDF

Participación cidadá

Título PDF
Regulamento do proceso piloto de Orzamentos Participativos 2009 PDF
Regulamento de participación cidadá PDF
Ordenanza de transparencia PDF
Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ferrol PDF

Recursos humanos

Título PDF
Regulamento Orgánico do Concello de Ferrol PDF
Regulamento de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Ferrol (vixente dende o día 02/08/2010) PDF

Servizos

Título PDF
Regulamento de xestión de residuos no termo municipal de Ferrol (BOP 24 marzo 2004) PDF
Regulamento do servizo de sumidoiros e desaugue de augas residuais (BOP 3 decembro 1984) PDF
Regulamento do servizo de auga potable (BOP 3 xaneiro 2003) PDF
Ordenanza municipal de Limpeza e recollida de residuos PDF
Modificación da ordenanza municipal de Limpeza e recollida de residuos PDF
Ordenanza municipal sobre a protección e tenza de animais de compañía e de animais potencialmente perigosos PDF

Servizos Sociais

Título PDF
Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar (SAF) PDF
Rexistro municipal de parellas non casadas PDF

Tráfico

Título PDF
Ordenanza reguladora da expedición de licenzas de pasaxes e de reserva de espazo de entrada e saída de vehículos. (Garaxes) PDF
Proxecto de Ordenanza de Regulación do Estacionamento (ORE) PDF

Urbanismo

Título PDF
Edicto de aprobación definitiva do Proxecto de adaptación do proxecto de normalización do mobiliario urbano do Barrio da Magdalena ao barrio de Ferrol Vello PDF
Proxecto de adaptación do proxecto de normalización do mobiliario urbano do Barrio da Magdalena ao barrio de Ferrol Vello PDF
DECRETO. Modificación de horarios das terrazas PDF
Edicto. Medidas ante o peche do ocio nocturno. PDF
Anexo. Medidas ante o peche do ocio nocturno. PDF
Decreto de ampliación prazo solicitude terrazas verán 2020 PDF
Decreto de ampliación terrazas para orden SND-399-2020 PDF
Ordenanza de Inspección Técnica de edificacións adaptada á vixente lexislación en materia de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas PDF
Anuncio de adaptación do modelo de inspección técnica de edificacións á vixente lexislación en mateira de rehabilitación, rexeneración e renovacións urbanas: INFORME DE AVALIACIÓN DE EDIFICIOS (BOP Nº 67 do 08/04/2014) PDF
Plan Especial de Protección e Rehabilitación do barrio da Magdalena PDF
Ordenanza Reguladora do Rexistro Municipal de soares e edificacións para rehabilitar PDF
Decreto Aplicación Réxime Comunicación Previa PDF
Ordenanza reguladora da conservación e rehabilitación dos inmobles, do estado ruinoso das edificacións e da mellora da accesibilidade ás vivendas e locais existentes (Acordo de aprobación definitiva publicado no BOP de A Coruña nº 138 do 22/07/2013). PDF
Plan de inspección urbanística do Concello de Ferrol (publicado no BOP de A Coruña núm. 128, do 08/07/2013) PDF
Proposta de aprobación definitiva da Ordenanza Municipal reguladora de protección fronte á contaminación atmosférica por formas da enerxía (Aprobación definitiva do acordo de derrogación) PDF
Ordenanza reguladora das terrazas dos establecementos de hostalería PDF
Ordenanza municipal reguladora de reforma de locais comerciais PDF
Ordenanza municipal reguladora de reforma de locais comerciais (modificación) PDF
Plan especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello. Normativa PDF
Ordenanza municipal reguladora da publicidade exterior mediante valos publicitarios ou carteis PDF
ORDENANZA DE PROTECCIÓN DA ATMOSFERA FRONTE Á CONTAMINACIÓN POR FORMAS DA MATERIA PDF

Xestión Tributaria

Título PDF
Edicto sobre a aprobación definitiva da Ordenanza de prestación patrimonial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de subministración de auga potable PDF

Outros

Título PDF
Ordenanza municipal de instalacións de telecomunicación por transmisión-recepción de ondas radioeléctricas
Anulados os artículos 8, 9, 10.E, 12.B, 40.2 e 47.1B por sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)
PDF

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar